Vi rödgröna kämpar för ett fritt Palestina

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S, V och MP i gemensamt utrikespolitiskt ställningstagande

”En internationell närvaro via världssamfundet i området skulle öka säkerheten för både civila palestinier och israeler”, skriver debattörerna.
”En internationell närvaro via världssamfundet i området skulle öka säkerheten för både civila palestinier och israeler”, skriver debattörerna.

Konflikten mellan Israel och Palestina är nu inne på sitt åttonde decennium. Både Israels och Palestinas befolkning har rätt till ett liv i trygghet inom säkra och erkända gränser, men vägen dit kan tyckas mycket lång.

Ansvaret är allas, men ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt de facto-ockupationen och blockaden av Gaza måste upphöra för att en varaktig fred ska uppnås. Lösningen på konflikten bygger på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens inom en tvåstatslösning där båda folken kan leva i trygghet och säkerhet. Israels ockupation av palestinska territorier ignorerar fullständigt dessa fakta.

Krigen i Gaza och Libanon har visat att militärt våld inte är en lösning. Endast diplomatiska fredsförhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan leda till en hållbar lösning som både ger fred och säkerhet

Ett fredligt och livskraftigt Palestina, sida vid sida med Israel, kan tyckas mer avlägset än på länge, då vi befinner oss i ett läge när Israels nya regering helt verkar ha lämnat tanken på en varaktig fred­ –­ byggd på två erkända stater– bakom sig.

Det krävs starka påtryckningar från omvärlden för att verkligen komma till ett avslut på processen. Kvartetten, bestående av FN, EU, Ryssland och USA har här ett stort ansvar.

Vi vill att allt försvarsrelaterat samarbete mellan Israel och Sverige ska upphöra, exempelvis ska den svenska militärattachén i Tel Aviv kallas hem och Sverige bör inte bedriva någon form av vapenhandel med Israel.

Sverige ska bidra till en öppen och god dialog med alla berörda parter men vi måste också ta ställning mot folkrättsbrott och övervåld. Vi måste använda vår röst i FN för att pressa parterna att uppnå en fredlig lösning. En internationell närvaro via världssamfundet i området skulle öka säkerheten för både civila palestinier och israeler. En rödgrön regering kommer att vara beredd att delta med FN-mandaterad fredsfrämjande trupp i området.

Alla medlemsstater i Europeiska unionen bär ett stort ansvar för att säkerställa en fredlig utveckling i Mellanöstern. För Sveriges del handlar det om att vara mer aktivt och tydligt inom EU. EU måste utnyttja möjligheterna att ställa krav på Israels regering, så länge denna inte respekterar de mest grundläggande rättigheterna för palestinier. Men den upprepade kritiken har inte förändrat något.

Fakta visar att Israel helt enkelt inte lever upp till sina löften på flera avgörande punkter. Det är därför i rådande läge inte rimligt att EU går vidare i arbetet med att helt kravlöst uppgradera och utöka det befintliga samarbetet mellan EU och Israel.

Israel måste dra sig tillbaka från ockuperade områden, häva blockaden av Gaza och upphöra med bosättningsaktiviteterna på Västbanken och i Östra Jerusalem. Bygget av muren på ockuperad mark strid­er mot folkrätten. Haagdomstolens utslag från 2004 måste efterlevas.

Hamas och de övriga palestinska parterna måste respektera ingångna avtal, avstå från våld och erkänna staten Israels rätt att existera. En rödgrön regering kommer att inom EU medverka till att val kan hållas i hela Palestina under trygga och rättvisa former. EU måste respektera valutslaget.

En kommande demokratiskt vald palestinsk regering, oberoende av politisk sammansättning, måste erbjudas konstruktivt samarbete med EU. Isoleringen av Hamas efter valet 2006 har visat sig motverka sitt syfte.

I Palestina måste EU verka för att rättssäkerheten återupprättas samt att kvinnornas situation på de ockuperade områdena förbättras.

Frågan om de miljoner palestinska flyktingar måste lösas. Vattentillgångarna i regionen måste, till skillnad från i dag, nyttjas på ett rättvist sätt.

För båda parterna gäller att EU tydligt måste driva att ansvariga för de krigsbrott som har begåtts i området ställs till svars.

I Goldstone-rapporten finns konkreta förslag på hur det skulle kunna ske. Det är nu viktigt att Sverige fortsätter vara aktivt och pådrivande för att processen inte ska stanna av.

En rödgrön valseger i september 2010 kommer att göra skillnad i utrikespolitiken, också när det kommer till Sveriges engagemang för ett fritt Palestina och fred i regionen.

S-bloggar om konflikten

■ EU kryper

Röda berget (S) skriver: ”I det justerade förslaget från EU angående Jerusalems framtid heter det att ”det ska avgöras under förhandlingar”. Så blekt, så fegt, jämfört med det ursprungliga förslaget som slog fast att Jerusalem ska vara huvudstad även för en palestinsk stat, och att östra Jerusalem är ockuperat.”

■ Vad säger ”vårt” parti?

”Som högt uppsatt Fatahföreträdare [i ett nyhetsinslag på SVT] hade jag förväntat mig att han skulle säga något om att fredsprocessen måste komma igång och att det är viktigt med en återupprättad dialog. Snarare menade han att väpnad kamp var ett högst rimligt alternativ och om man lyssnade på tonläget verkade det även som ett väldigt troligt alternativ. Detta gjorde mig mycket bekymrad, dels för fredsprocessen, dels för att Fatah är "vårt" parti i Palestina.” skriver Ola Möller (S)

Bloggredaktör: Ulrika Lundberg

Urban Ahlin
Hans Linde
Per Gahrton

Publisert: