Vinnare: Danderyd Förlorare: Haparanda

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S: Ny statistik visar att moderata kärnväljare är de största vinnarna på regeringens politik

Den genomsnittlige Danderydsbon får i år ut 22 600 kronor mer än vad han eller hon skulle fått före regeringsskiftet, skriver Thomas Östros. Samtidigt har Haparandabons privatekonomi försvagats med 6 100 kronor som en effekt av regeringens politik.

Klyftorna i Sverige växer. En ny undersökning från Riksdagens utredningstjänst visar att de som gynnats absolut mest av den ekonomiska politik som bedrivits de senaste fyra åren är moderata kärnväljare i Danderyd. Både mätt i kronor och i procent.

Vi Socialdemokrater vill vinna valet så att Sverige kan byta färdriktning. Vår idé är att du – oavsett din bakgrund och oavsett under vilka förhållanden du föds – ska ha friheten att forma ett rikt liv. Det är vår vision om att Sverige ska vara ett möjligheternas land.

Inför valet 2006 var Moderatledaren Fredrik Reinfeldt tydlig med att han skulle utvärderas på jobben och arbetslösheten i valet 2010. Hösten 2006 var arbetslösheten sex procent. Det karakteriserades av den tillträdande finansministern som massarbetslöshet. Nu är arbetslösheten över nio procent. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa.

Regeringens ekonomiska politik har kraftigt gynnat de rikaste. Den procentenhet som tjänar mest – över en miljon kronor – har ensamma genom regeringens skattesänkningar och andra ekonomiska förändringar fått lika mycket som 25 procent av svenska folket. Inkomstskillnaderna i Sverige är nu de största sedan mätningarna började

Vi har bett Riksdagens utredningstjänst att studera hur den ekonomiska politik som regeringen genomfört under de senaste fyra åren har påverkat svenska folket fördelat på kommunnivå. Resultatet är att den Moderatledda regeringen – trots ny retorik och bortlagda pärlhalsband – främst gynnat moderata kärnväljare.

Undersökningen visar att de som tjänat absolut mest på regeringens politik bor i Danderyd, Lidingö, Täby, Ekerö och Vaxholm samt i Vellinge i Skåne. Danderyd skiljer ut sig. Här har invånarna genom generösa skattebidrag, avskaffad förmögenhetsskatt och sänkt statlig inkomstskatt fått absolut mest av alla kommuninvånare i hela Sverige.

Även om man i stället mäter som procentuell förändring, det vill säga i relation till inkomst, så visar undersökningen att invånarna i Danderyd är de mest gynnade av alla kommuninvånare i hela Sverige.

Danderydsborna har som ett direkt resultat av regeringens politik i genomsnitt fått 21 700 kronor mer än invånarna i Stockholms kommun och 24 400 mer än invånarna i Malmö.

Den kommun vars invånare behandlats sämst av den borgerliga regeringens politik är Haparanda. Haparandaborna har fått 28 700 kronor mindre än invånarna i Danderyd. Detta i en kommun som under de senaste åren har jobbat mycket aktivt och framgångsrikt med att utveckla sitt lokala näringsliv.

Att Haparanda missgynnats beror till exempel på pensionärsskatten och högre a-kasseavgifter för breda grupper LO-arbetare. Moderaternas argument för att öka klyftorna är att detta skapar fler jobb. Men verkligheten visar något annat. I takt med att klyftorna ökat har jobben blivit färre.

Sverige behöver nu en politik för fler jobb. Sverige ska tillbaka till starka offentliga finanser. Det måste vara slut på ökade klyftor.

Vi Socialdemokrater vill föra en politik som främjar entreprenörskap. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna med sex procentenheter för småföretag.

Det betyder sänkta kostnader på cirka 50 000 kronor för ett företag med 3-4 anställda. Unga som blir arbetslösa ska få stöd från första dagen. Sverige ska byggas starkt genom att vi investerar i vägar, järnväg och bostäder.

Vi vill investera i en bra skola och en starkare sjukvård. Pension är uppskjuten lön – inte bidrag. Pensionärer ska inte beskattas hårdare än löntagare.

Valet till hösten är ett vägval. Ska den ekonomiska politiken fortsätta att med kirurgisk precision gynna moderata kärnväljare i Djursholm? Eller ska vi investera i en politik för jobb och välfärd för hela Sverige.

Thomas Östros

Publisert: