”De rödgröna saknar jobbpolitik”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann om oppositionens manifest

Dagens regeringsplattform från vänsterpartierna tydliggör skillnaderna inför valet om knappt tre veckor. Mot Alliansens jobbmanifest med en samlad politik för fler i arbete står nu ett dokument med otillräckliga svar. De rödgröna saknar jobbpolitik, rättspolitik och en agenda för migrationspolitiken för att nämna några exempel. Mot Alliansen står nu ett alternativ som helt tappat bort jobbpolitiken. De har lämnat walk over i valets viktigaste fråga – hur får vi fler jobb. De vill göra det dyrare att anställa och lägga högre kostnader på företagande - de står för en jobblös politik.

Trots deras brist på besked är en sak väldigt tydlig och det är att bördorna ska bäras av alla som arbetar. Om man jämför Alliansens valmanifest med de rödgrönas förslag så blir skattehöjningarna för samhällsbärarna påtagliga. Vårdbiträden, sjuksköterskor, poliser och läkare kommer alla att få betala högre skatt. Att de rödgröna också är beredda att sänka skatter är tydligt, skillnaden är dock att de aldrig får komma människor som arbetar till del. Medan vi för en politik som gör att arbete lönar sig vill de rödgröna göra det mindre lönsamt att arbeta.

Vi moderater har tillsammans med de andra partierna i Alliansen lämnat tydliga besked om hur vi vill gå vidare med en samlad och ansvarsfull politik för fler jobb under kommande mandatperiod. Fler människor måste få komma in på arbetsmarknaden och känna glädjen av en arbetsgemenskap och att kunna stå på egna ben. Fler i arbete är också avgörande för att vi ska kunna utveckla välfärden med en bättre skola, vård och omsorg. Få klyftor är så stora som mellan den som har arbete och den som står utanför arbetsmarknaden.

Den sysselsättningsuppgång som vi nu ser måste vårdas och förstärkas. Under nästa mandatperiod blir en av de viktigaste utmaningarna att säkerställa den ekonomiska återhämtningen efter krisen. Det ställer höga krav på en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik med ordning och reda i de offentliga finanserna. Vi i Alliansen söker väljarnas förtroende för att fortsatt ta ansvar för Sverige och värna en trygg utveckling där fler kommer i arbete och välfärden kan stärkas.

För oss är det viktigt att Sverige är ett land där det lönar sig att arbeta. Genom jobbskatteavdrag har vanligt folk fått mer pengar över i plånboken. Jobbskatteavdraget innebär exempelvis att ett vårdbiträde fått sänkt skatt med nästan 1 500 kronor per månad och en metallarbetare med nästan 1 700 kronor. Om det finns utrymme vill vi under kommande mandatperiod gå vidare med ytterliggare skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare.

För att nya jobb ska växa till krävs även att Sverige får fler och växande företag. Därför vill vi fortsätta satsningarna på minskat regelkrångel, kvinnors företagande samt öka stödet till landets företagare. Vi vill behålla den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar och vårt förslag om sänkt tjänstemoms i restaurangbranschen öppnar för sänkta kostnader som i sin tur öppnar nya jobb. Detta inte minst för många ungdomar. Därtill vill vi behålla de uppskattade rut- och rot- avdragen som skapat många nya arbetstillfällen och underlättat vardagen för många äldre, barnfamiljer och andra runtom i landet.

Om man jämför de rödgrönas förslag med Alliansens så får cirka 4,4 miljoner löntagare höjd skatt. Ovanpå det vill de göra det dyrare för vanligt folk genom att höja bensinskatten och införa en kilometerskatt. Samtidigt vill vänsterpartierna återinföra fastighetskatten med otrygghet i boendet för många som följd.

Sveriges ungdomar måste få det lättare att komma in på arbetsmarknaden - inte svårare. Ändå vill vänsterpartierna införa en ungdomsskatt på tio miljarder kronor som gör det dubbelt så dyrt att anställa en ung under 26 år. Genom att säga nej till rut-avdraget säger vänsterpartierna nej till en växande bransch som gör svarta jobb vita.

Idag har alternativen inför valet den 19 september blivit tydligare. Alliansens Jobbmanifest med ansvar för ekonomin och en tydlig arbetslinje står mot vänsterpartiernas bidragspolitik utan idéer för fler jobb och företag.

Nu tänker vi ända fram till valdagen ställa vänsterpartierna till svars om hur jobben blir fler av att höja skatten för tre miljoner löntagare. Hur ska det bli lättare för unga att få jobb genom att fördubbla kostnaderna för att ha unga anställda? Och hur menar vänsterpartierna att det ska bli mer attraktivt att driva företag genom att avveckla rut, höja bensinskatten, införa kilometerskatt och avveckla kärnkraften?

Per Schlingmann
Partisekreterare (M)

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik