ÅSIKT

Här är Sveriges nya jobbagenda

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Stefan Löfven: Gemensamma investeringar ska bygga landet starkt

I dag inleds Socialdemokraternas jobbkongress. Vårt partis stora projekt och viktigaste prioritering för denna och nästa mandatperiod kommer att vara att skapa fler jobb i Sverige.

Arbetslöshet tar inte bara ifrån människor självförtroende och frihet. Den minskar våra möjligheter att investera gemensamt i skolan, i välfärden och en bra framtid för våra barn och unga.

Därför har vi satt upp ett mål som är viktigare än alla andra. Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Vi är väl medvetna om att det är ett tufft mål och det är just därför vi har satt det. Vi kommer inte att ge oss förrän vi når målet.

Därför sjösätter vi nu, i vår första budget, Sveriges nya jobbagenda. Den består av tre delar:

Det första är framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och klimat.

Det har investerats alldeles för lite i Sverige. För att fler ska kunna flytta dit jobben finns och företagen ska kunna anställa personal med rätt kompetens satsar vi på investeringsstöd för ökat bostadsbyggande. Vi investerar i ökat järnvägsunderhåll för en fungerande järnväg och vill samtidigt trappa upp de totala infrastrukturinvesteringarna under mandatperioden. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den miljöteknik som världen efterfrågar. I vårbudgeten presenterade regeringen därför miljösatsningar på över en halv miljard.

Det andra är en aktiv näringspolitik för fler och växande företag.

Under den förra regeringen föll Sverige från plats tre till plats tio i World Economic Forums konkurrenskraftsmätning. För att vässa svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga har vi startat det nationella innovationsrådet. För att fler små företag ska växa och bli stora utvecklar vi det statliga riskkapitalet med fokus på tidiga faser. Regeringen genomför en offensiv som ska stärka exporten i alla delar av landet med regional exportrådgivning för små och medelstora företag så att de kan nå nya marknader. För fler jobb i hela landet har vi gjort en satsning på svensk besöksnäring, investerat i bredband och service och påbörjat ett skogsprogram och en nationell livsmedelsstrategi.

Det tredje är kompetens och matchning för att rusta alla att ta de jobb som växer fram.

Trots 400 000 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök. För att sluta detta rekryteringsgap och förbättra matchningen investerar vi i ett nytt kunskapslyft med 42 000 utbildningsplatser. Vi tillsätter också extratjänster i välfärden för att långtidsarbetslösa ska komma i jobb i stället för att låsas in i Fas 3 och investerar i en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar med traineejobb och utbildningskontrakt. Unga människor ska arbeta eller studera – inte gå långtidsarbetslösa.

Det här är Sveriges nya jobbagenda. I den bockar vi av vallöfte efter vallöfte. Men det kommer ändå inte att räcka. Regeringen kommer hela tiden att fortsätta utveckla jobbagendan och fylla på med nya förslag i varje budget. Steg för steg tar vi oss närmare målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Vi byter nu riktning för Sverige. Nu är det tid för gemensamma investeringar i det som bygger Sverige starkt inför framtiden.

Stefan Löfven

ARTIKELN HANDLAR OM