Det är brist på villkor – inte sjuksköterskor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2015-09-11 | Publicerad 2015-09-10

Debattören: Arbetsgivarna borde ha löst bemanningskrisen för länge sedan

Se över arbetstiderna så att det finns utrymme för återhämtning, skriver debattören.

DEBATT. Bristen på sjuksköterskor är en illusion. Det är däremot en enorm brist på villkor, villkor som är tillräckligt attraktiva för att få legitimerade sjuksköterskor att stanna och arbeta i Sverige och att inte lämna sitt yrke helt.

Det examineras sjuksköterskor på löpande band från norr till söder i vårt avlånga land. Efter examen sprids de glada, nybakade studenterna vind för våg likt kompetensflyktingar till ett land som har mer att erbjuda, ett land som ser dem för vad de är, nämligen högutbildade, eftertraktade och oumbärliga.

Hösten har anlänt i rasande takt och det är ännu ingen förändring i sikte gällande vårdens bemanningskris; om det jobbas med åtgärder så går det för långsamt. Arbetsgivare i landet säger sig jobba med att ”lösa” problemet, men sanningen är ju att problemet har funnits under flera års tid och har eskalerat i raketfart på senare tid.

Problemlösningen borde ha kommit för längesen, det är inte svårt att beräkna hur stort rekryteringsbehovet kommer att se ut i framtiden utifrån befolkningskurvor och planerade pensionsavgångar och det borde definitivt inte vara svårt att fundera över vilka villkor som är lockande för en yrkesprofession som varit undervärderad i alltför många år.

Det behövs en nationell samordning, en landsomfattande satsning på vårdens bristyrken för att få bukt med massuppsägningar, rekryteringskriser och vårdköer. Problemet med bristen på rätt kompetens drabbar i första hand patienten och dess anhöriga. Vi kan inte förvänta oss att lösa krisen i en handvändning men åtgärderna måste effektiviseras och vara verklighetsförankrade.

Det handlar inte bara om att bli rätt värderade i kronor och ören längre, det handlar om att kunna utföra sitt arbete professionellt och att kunna hålla ett helt arbetsliv.

Se över arbetstiderna så att ohälsosamma schemaläggningar förändras och ger utrymme för återhämtning och hälsofrämjande åtgärder.

Inför betald specialistutbildning enligt Vårdförbundets förslag om akademisk specialisttjänstgöring nationellt.

Ge utrymme för utvecklingspotential till de som vill och kan, och ta tillvara på den unika kompetensen som varje medarbetare har.

Skapa en verklig lönespridning och utrymme för att få rejäla lönepåslag i takt med ökad kunskap, utbildningsnivå och erfarenhet.

Lyssna på all klok kunskap som finns hos de som arbetar i vården – de har många förslag på lösningar!

Fundera också över var som är samhällsekonomiskt försvarbart: Att bemanningsbristen leder till sämre vård och onödigt lidande eller att förbättra villkoren för vårdens professioner och därmed skapa möjlighet att minska skador och vårdköer samt arbetsmiljörelaterad ohälsa.

Åsa Mörner

Leg sjuksköterska och barnmorska samt

styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ ämnen i artikeln