Debatt

Avgå genast, Hahne och Kasselstrand

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

21 SDU:are: Vårt förtroende för dessa företrädare är borta

Vi är många unga Sverigevänner som anslutit oss till den sverigedemokratiska rörelsen för att värna om dess intressen. Den riktning Åkesson fört partiet har visat på vår politiska bredd och har gjort oss till Sveriges tredje största parti. Senaste valet var ett kvitto på att flera nya väljargrupper attraherats men att vi relativt sett blivit mycket svagare bland ungdomar.

Att ha ett fungerande ungdomsförbund som kan arbeta tillsammans med moderpartiet för att säkra partiets framtida kompetens och locka unga väljare är därför av yttersta vikt för vår rörelse.

I dag behandlas uteslutningen SDU:s ordförande och vice ordförande, Gustav Kasselstrand och William Hahne, från partiet. När ärendena väcktes gick SDU-ledningen händelserna i förväg, genom skräckpropaganda i medier för att skapa rubriker om massuteslutningar.

Utfallet på partistyrelsemötet kommer att visa att så inte var fallet. Det finns stark anledning att tro att syftet med den mediala smutskastningskampanjen istället var att försöka skapa intern opinion och splittring. Efter veckor av kampanjande i olika forum väljer de nu att meddela att de inte ställer upp för omval i SDU. Avgången är välkommen, men det borde ske redan idag.

Det är högst anmärkningsvärt att i medier smutskasta partiet på det sätt som skedde. Den senaste månadens hyckleri och lögner har gjort att vårt förtroende för dessa företrädare i dag är obefintligt. Hahne, som anklagats för att olovligen använt medlemsregistret, förnekade först att han haft registret men när det bevisades ändrades historien till att han haft men inte använt det. När Hahne kandiderade till ordförande för SD Stockholms stad krävdes det att hans ärende skulle hållas internt, vilket gjordes tills att han själv publicerade det. När partiet inte presenterade bevis offentligt ville Hahne vinna snyftpoäng i medier, när det däremot presenterades så kom istället kritik för att ärendet inte hölls internt.

Detta paradoxala beteende fortsatte när Kasselstrand i medier garanterade att det inte fanns några dubbelanslutna till extremistorganisationer. En mejlkonversation för två år sedan bekräftade kännedomen och dessutom blev han påmind för bara två månader sedan. Dessa medlemmar är i skrivande stund fortfarande kvar i SDU.

Förbundsledningen har i ord sagt att de vill verka för samarbete med moderpartiet men har i handling beslutat om att spendera 100 000 kronor på kampanjer mot partiet. Därtill har de kallat vårt parti för Sovjet. Vi har full förståelse för att dessa känsliga frågor berör, dock ligger det i vår övertygelse att SD och SDU ska ha en god relation.

Vi finner det helt orimligt att det ungdomsförbund som ska verka som Sverigedemokraternas främsta ungdomsröst och i stadgan har skrivit att ”förbundets verksamhet består i att söka samverkan med Sverigedemokraterna”, har företrädare som är uteslutna ur partiet. När Kasselstrand och Hahne blev varse att en stor opposition i förbundet inte står dem bakom, valde de att meddela att de inte ställer upp för omval i höst. Men det räcker inte. Det enda rimliga är att de omgående lämnar sina uppdrag i förbundet. Det var inte på de nuvarande premisserna de valdes.

Antingen värnar vi om det parti vars rörelse vi en gång anslöt oss till eller så accepterar vi ett ungdomsförbund vars ledning inte ens tillåts vara medlemmar i partiet. För oss som var glada och firade på valvakan när SD gjorde ett historiskt val är svaret uppenbart.

Viktor Carlson, ordförande SDU Stockholm

Tobias Andersson, vice ordförande SDU Väst, ordförande SDU Skaraborg

Pontus Andersson, ordförande SDU Skåne, andre vice ordförande förbundsstyrelsen

Daniel Hallin, förbundsstyrelsen

Julia Ahnfeldt, förbundsstyrelsen, vice ordförande SDU Malmö

Marcus Andersson, ordförande SDU Gävleborg

Nicklas Thorlin, ordförande SDU Kalmar-Kronoberg

Johan Nilsson, ordförande SDU Östergötland

Oscar Lundqvist, ordförande SDU Örebro

Angelika Bengtsson, ordförande SDU Malmö

Sarah Petersson, ordförande SDU Blekinge

Tobias Lindgren, ordförande SDU Västerbotten

Ivar Eriksson, ordförande SDU Norrbotten

Oliver Urelind, ordförande SDU Gotland

Jens Andersson, vice ordförande SDU Skåne, valberedningen SDU riks

Alexander Singer, vice ordförande SDU Stockholm

Joel Lundgren, vice ordförande SDU Östergötland

Mattias Eriksson, vice ordförande SDU Gävleborg

Jimmy Jonasson, vice ordförande SDU Värmland

Gustav Sundberg, vice ordförande SDU Blekinge

Elin Blomberg, andre vice ordförande SDU Södermanland

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Striden inom SD

ÄMNEN I ARTIKELN

Striden inom SD

Gustav Kasselstrand

William Hahne

Sverigedemokraterna

SDU, Sverigedemokratisk Ungdom