Slopad värnskatt slår mot kvinnor

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Liberala kvinnor: Om FP menar allvar med ökad jämställdhet måste vi tänka om

Folkpartisterna Gulan Avci och Robert Hannah ifrågasätter partiets linje att avskaffa värnskatten.
Foto: Foto: MALIN ARNESSON, CAROLINA BYRMO
Folkpartisterna Gulan Avci och Robert Hannah ifrågasätter partiets linje att avskaffa värnskatten.

Flitiga kvinnor belönas i dag inte i samma utsträckning som flitiga män. Kvinnor får nöja sig med 76 kronor för varje hundralapp en man tjänar, en oacceptabel orättvisa.

Folkpartiet Liberalerna har alltid gått i bräschen i kampen för jämställdhet och kvinnors frihet och egenmakt. Men Folkpartiets prioritering att avskaffa värnskatten är kontraproduktivt i ett jämställdhetshänseende eftersom 81 procent av skattesänkningen skulle gå till män.

En stor anledning till dagens ojämställda löner kan härledas till de näst intill obefintliga karriärmöjligheterna inom många kvinnodominerade yrken, ofta inom offentlig sektor. I ett jämställt Sverige måste flit premieras och både kvinnor och män måste kunna göra karriär, oavsett om man valt att utbilda sig till socialarbetare eller programmerare. Trots att de kräver långa akademiska utbildningar är många kvinnodominerade yrken inte rimligt värdesatta och underbetalda. Sjuksköterskor, socionomer och förskollärare är tydliga exempel på yrken där löneutvecklingen är orimligt låg.

Vi liberala feminister är säkra på att ett stort och viktigt steg mot ett jämställt Sverige är att kvinnors ekonomiska situation förbättras. Att löneskillnader som enbart beror på kön utraderas är centralt för att kvinnor ska ha lika möjlighet som män till makt över sin egen plånbok. 

Värnskatten, som från början var en tillfällig åtgärd för budgetsanering efter 90-talskrisen, har genom åren fått stor och berättigad kritik, främst från borgerligt håll, för att vara ineffektiv och orättvis. På senare tid har även andra värnskattskritiker dykt upp. Till och med LO:s chefekonom Ola Pettersson har propagerat för att avskaffa värnskatten.

Men vad många missar är hur ett avskaffande av värnskatten skulle fördela sig mellan kvinnor och män. Vi har bett Riksdagens utredningstjänst (RUT) att räkna på detta. Sifforna talar sitt tydliga språk.

Tar man bort värnskatten kommer i år de 344 000 svenskar som tjänar mer än 51 300 kronor i månaden få dela på en skattesänkning om cirka 5,3 miljarder kronor.

Av dessa 344 000 svenskar är hela 77 procent män och endast 23 procent kvinnor.

Skattelättnaden om 5,3 miljarder kronor kommer till 81 procent (ca 4,3 miljarder) att hamna i männens plånbok medan 19 procent (ca 1 miljard) i kvinnors.

I dag är kvinnors disponibla inkomst 76,2 procent av männens, skulle värnskatten avskaffas skulle siffran sjunka till 76 procent.

Politik är att välja, och när vi ska välja vilka reformer som Folkpartiet bör prioritera måste en ökad jämställdhet trumfa ett avskaffande av värnskatten. Folkpartiet införde systemet med förstalärartjänster under förra mandatperioden. Detta innebar att duktiga lärare belönades för sitt slit och sin kompetens genom betydande lönelyft.

Denna reform har haft en tydligt positiv effekt, i synnerhet för kvinnor. Därför bör Folkpartiet prioritera att införa samma typ av förstatjänster för socialsekreterare, förskollärare och specialistsjuksköterskor. De 5,3 miljarderna gör bättre nytta i en specialistsjuksköterskas plånbok än hos en manlig direktör som redan har det gott ställt.

Förstatjänster öppnar karriärvägar för kvinnor och ökar jämställdheten. Flitiga och kompetenta kvinnor måste belönas för att vi ska kunna kalla Sverige jämställt och för att kvinnor ska kunna åtnjuta samma makt över sin plånbok som män. I valet mellan skattelättnader för de rikaste männen eller rimlig lön till välutbildade kvinnor måste kvinnorna prioriteras.

Gulan Avci

Robert Hannah

Publicerad: