Debatt

Busschaufförer ska inte göra myndigheters jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Id-kontroller kan inte ligga på enskilda företag

Nyanlända flyktingar kördes till Malmömässan. Personerna på bilden har inget med texten att göra.
Nyanlända flyktingar kördes till Malmömässan. Personerna på bilden har inget med texten att göra.

DEBATT. Det är med stor oro som Kommunal och Sveriges Bussföretag har tagit del av regeringens planer på att i flyktingsituationens spår lämpa över ansvaret för gränskontroller på våra medlemmar. Trafikföretag och trafikpersonal vare sig kan eller ska ta över en av statens grunduppgifter. Kontrollerna bör även fortsättningsvis utföras av Polismyndigheten med bistånd från Tullverket – inte av transportören.

Kommunal och Sveriges Bussföretag har länge arbetat för att förbättra förarnas arbetsmiljö. Det är ett ständigt pågående arbete. Tyvärr händer det att förare ändå utsätts för mer eller mindre hotfulla situationer när de utför sitt arbete. Bara att be en resenär om att visa sitt färdbevis kan i värsta fall resultera i en hotfull situation.

Att i det läget lägga på förarna ytterligare en arbetsuppgift i form av id-kontroller är inte acceptabelt. Vare sig personalen eller arbetsgivarna har i dag kompetens eller befogenhet att ikläda sig den myndighetsroll som gränskontroller faktiskt innebär.

Vi har förståelse för att den stora strömmen av asylsökande och flyktingar orsakar störningar i samhällets organisationer. Men att låta enskilda företag bygga upp strukturer och teknik för uppgifter som i grunden är statens ansvar kan aldrig vara en lösning. Förslaget är illa genomtänkt och det är ytterst tveksamt om de föreslagna kontrollerna ens kan genomföras inom lagens ramar.

Anställda inom trafikföretag har ingen utbildning för och ingen befogenhet att kontrollera identiteter på passagerare. Hur ska en bussförare kunna avgöra om en identitetshandling är äkta eller falsk? Hur ska bussföraren agera i de fall personen inte kan visa papper? Och hur ska bussföraren alls kunna avgöra vem som ska kontrolleras?

Om detta förslag mot förmodan skulle bli verklighet är vi inne på ett farligt sluttande plan.  Gränskontroller och migrationspolitik är och bör förbli en statlig grunduppgift som ska skötas av Migrationsverket, polis och tull. Det bör ske inom lagens ramar och med ett stort mått av rättsäkerhet.

När staten börjar lägga ut sina grunduppgifter på enskilda arbetstagare och arbetsgivare i helt andra branscher kan det bara resultera i kraftigt försämrad rättsäkerhet, dessutom till priset av allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön. Den förhöjda stress som kontrollerna innebär, risken för konfrontation med passagerare samt kravet på att trots allt hålla tidsschemat skulle belasta trafikpersonalen på ett sätt som dessutom i förlängningen kan innebära en säkerhetsrisk för alla passagerare.

När bussen försenas och inte kan hålla sina tider, träder kör- och vilotidsregelverket in. I det regleras på minuten hur länge bussföraren får köra och när bussföraren måste ta rast. Överträdelser på några minuter ger böter till föraren och sanktionsavgifter till företaget.

Vi förutsätter att myndigheterna nu tar sitt ansvar för id-kontrollerna och förlägger dessa där de hör hemma – hos myndighetsutövarna.

Per Holmström

Lenita Granlund

Ulrika Egervall

Anna Grönlund

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Migrationsverket

Kommunal

Tullverket