Debatt

Förbjud cigaretter som smakar godis

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Så når vi målet ett rökfritt Sverige 2025

Farlig vana Rökning skördar ungefär 12 000 liv varje år. Dagens debattörer vill se fler åtgärder för att minska rökandet i Sverige.
Farlig vana Rökning skördar ungefär 12 000 liv varje år. Dagens debattörer vill se fler åtgärder för att minska rökandet i Sverige.

Rökning är ett av våra största folkhälsoproblem och en stor politisk utmaning. Statsrådet Gabriel Wikström, med ansvar för bland annat folkhälsofrågorna, har annonserat att han vill utreda skarpare åtgärder för att minska rökningen. Statsrådet nämner tre viktiga områden; fler rökfria allmänna platser, exponeringsförbud av cigarretter i butiker och neutrala förpackningar. Dessutom öppnar han upp för att sätta år 2025 som mål-år för ett rökfritt Sverige.

Vi ställer oss bakom dessa förslag. För att nå ett rökfritt Sverige inom 10 år, definierat som att högst fem procent av befolkningen är vanerökare, behövs en rad olika åtgärder. Men det behövs betydligt fler åtgärder än dem som statsrådet tar upp. Bakgrunden är att rökningen visserligen minskat, men fortfarande dör ungefär 12 000 personer per år av rökning. Trots att rökningens risker är väl kända röker tio procent av männen och tolv procent av kvinnorna dagligen.

När nu Sverige tar nästa stora steg för att minska rökningen, senast var det rökfria restauranger år 2005, så behöver även dessa förslag övervägas:

1. Licenskrav för att få sälja tobaksprodukter

Att begränsa köp av tobaksprodukter till licensierade butiker skulle minska tillgången till cigaretter och snus avsevärt, och därmed också minska tobaksbruket.

2. Förbud mot smaktillsatser i tobak som attraherar ungdomar

Tobaksbolagen arbetar aggressivt på att rekrytera ungdomar till att bli nikotinberoende, bland annat genom smaktillsatser i sina tobaksprodukter. Ett sådant förbud skulle vara ett effektivt sätt att förebygga att ungdomar börjar röka.

3. Reglera e-cigaretter

E-cigaretter riskerar att bli en inkörsport till rökning, inte minst för yngre. Det behövs en tydlig reglering av e-cigaretter, med bland annat skatt på nikotinet, förbud mot smaktillsatser som attraherar yngre och en 18-årsgräns för köp.

4. Laglig rätt för hyresvärdar att reglera rökning i sina fastigheter

Att ge hyresvärdar rätt att förbjuda rökning i hela eller delar av sina fastigheter skulle innebära ett ökat skydd för människor att slippa utsättas för rök. Att erbjuda rökfria fastigheter skulle vara attraktivt för många hyresvärdar, eftersom det skulle bli ett konkurrensmedel om hyresgästerna och minska behovet av renoveringar.

5. Stimulera införandet av rökfri arbetstid på statliga arbetsplatser

En majoritet av landets kommuner och landsting har infört rökfri arbetstid. Erfarenheten är att det blir lättare att själv sluta röka om arbetskamraterna inte luktar rök och tar rökpauser. Bland statliga myndigheter har kriminalvården infört rökfri arbetstid. Det är nu dags att fler statliga myndigheter inför rökfri arbetstid.

6. Inför rökfri skoltid

För att förebygga att unga börjar röka behöver skolor och skolgårdar bli rökfria zoner och gälla både elever och lärare. Rökning på skolgårdarna förbjöds år 1994, men trots detta röks det mycket på våra skolgårdar, det visar en kartläggning från Länsstyrelser 2014.

7. Öppenhet om möten mellan offentliga beslutsfattare och tobaksindustrin

Förebild finns i de förslag som Europeiska ombudsmannen föreslagit på EU-nivå. Ett offentligt register med en hemsida bör inrättas. Där ska det gå att se vilka möten som offentliga beslutsfattare haft med tobaksindustrin.

Åtgärder för att minska rökningen kan i stunden uppfattas inskränkande, men leder till att vi kan nå målet om ett rökfritt Sverige. Det är viktiga steg för att förbättra folkhälsan, som i längden kan rädda tusentals liv. Det kommer vi arbeta för i Sveriges riksdag.

Stefan Nilsson

Barbro Westerholm

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt