Debatt

Skolbarn ska få mat fri från antibiotika

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Annie Lööf (C): Tre förslag för bättre mat och bättre djurhälsa

"Vi föreslår ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning", skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf.
"Vi föreslår ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning", skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf.

Vi föreslår ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning.

Varje dag serveras tre miljoner måltider i våra offentliga kök. Men hälften av den mat som serveras är producerad med metoder som är förbjudna i Sverige, med lägre djurskydd och mer antibiotika. Det är en dubbelmoral som vi vill sätta stopp för.

I det tal jag kommer att hålla i Almedalen i kväll kommer jag bland annat att berätta om varför billig mat kan stå oss dyrt. För när priset går före kvaliteten riskerar vi inte bara djurens välmående, utan också vår egen hälsa.

Sverige hör till de länder i världen som använder minst antibiotika i djuruppfödningen och är restriktiva med antibiotikaanvändning även inom sjukvården. Det är avgörande för att penicillinet även i fortsättningen ska vara användbart mot våra vanligaste sjukdomar som till exempel lunginflammation och öroninflammation.

Den mat vi serverar i skolor och till våra äldre ska inte bara vara god och näringsriktig, den ska även kunna ätas med gott samvete om djurens välmående, utan onödig antibiotikaanvändning. Därför föreslår vi tre åtgärder för bättre djurhälsa och mindre antibiotika.

EU-register för antibiotikaanvändning

I dag använder både Cypern och Italien 30 gånger mer antibiotika i sin djuruppfödning än Sverige och Tyskland använder 13 gånger mer. Antibiotikan används ofta som en kompensation för en dålig djurmiljö. Istället för att förebygga sjukdomar hos djuren med en god djuromsorg, överanvänds antibiotika med resistenta bakterier som följd.

Centerpartiet föreslår ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Vi måste sätta press på en minskad användning. Som konsumenter ska vi kunna välja mat från djur som fötts upp utan onödig antibiotika.

Krav på minst svenska djurskyddsregler i alla upphandlingar

Vi ska inte servera skolbarn mat som är olaglig att producera i Sverige. Kommuner och landsting måste börja ställa krav på att den mat de köper för skattepengar minst motsvarar svensk djurskyddslagstiftning. Något annat är inte acceptabelt. Vi har i Sverige förbjudit kupering av svansar på grisar, att suggor inte får fixeras, att djurtransporter inte får vara längre än åtta timmar, att alla kor får gå ute på bete. Detta ska vi också leva upp till när vi serverar mat till våra barn i skolan och till våra äldre i omsorgen.

Högre krav på andra länder att minska sin antibiotikaanvändning

I länder där användningen av antibiotika är omfattande är också multiresistenta bakterier i köttproduktionen regel, snarare än undantag. Vi behöver skärpa reglerna i EU och sätta ett tak för antibiotikaanvändning. De som bryter mot reglerna ska få sanktioner genom avdrag på det EU-stöd jordbrukare i hela unionen får.

De val som görs i kyldisken är det starkaste sättet att påverka. Valen spelar roll. Denna konsumentmakt måste också användas när vi handlar gemensamt till våra skolbarn och äldre. Allt annat är dubbelmoral. Centerpartiet vill se högre ställda krav på den offentliga maten. Både för djurens välmående och för vår hälsa.

Annie Lööf

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik