Vad säger S om MP:s tillväxtfientlighet?

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

KENT PERSSON (M): Hur ska Löfven klara jobben tillsammans med MP som förespråkar förkortad arbetstid?

När Miljöpartiet i söndags avslutade sin kongress stod det klart att partiet nu tydligt etablerat sig långt ut på vänsterkanten i svensk politik. Romsons och Fridolins radikala valmanifest innebär samtidigt en ökad press på Stefan Löfven om att ge besked kring hur de ser på MP: s alla krav.

Granskningen av MP:s olika förslag har de senaste dagarna varit intensiv. Uttalanden från Karin Svensson Smith i partistyrelsen om att jobb kommer att försvinna om MP får inflytande och beräkningar om vad förslagen skulle kosta har fyllt media, bland annat i Aftonbladet.

Samtidigt har det varit tyst från Socialdemokraterna. Det är anmärkningsvärt att det största oppositionspartiet helt undviker en av de centrala frågorna inför valet: hur ska S och MP komma överens när splittringen är större än tidigare i viktiga framtidsfrågor för Sverige?

Om Stefan Löfven med någon som helst trovärdighet ska kunna hävda att Miljöpartiet ska ingå i Socialdemokraternas regeringsunderlag så måste en rad frågor besvaras snarast.

MP-kongressen fattade beslut om att verka för ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Detta trots att tillväxt är en viktig förutsättning för fler jobb och för att Sverige fortsatt ska stå starkt i den internationella konkurrensen. 2013 växte Sveriges ekonomi med 1,5 procent. Det motsvarar skatteintäkter på över 20 miljarder kronor som kan användas till att förstärka vår gemensamma välfärd.

MP vill verka för färre arbetade timmar genom att förkorta arbetstiden till 35 timmar per vecka. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att en sådan arbetstidsförkortning kan innebära ett skattebortfall på 155 miljarder kronor. I praktiken innebär det kraftigt minskade resurser till välfärden eller urholkade statsfinanser.

Stefan Löfvens ambition om att öka antalet arbetade timmar känns allt mer opålitlig då MP står för en politik som går i rakt motsatt riktning.

Miljöpartiet går till val på att flera kärnkraftsreaktorer ska stängas redan under nästa mandatperiod. Löfven har ej gett tydliga besked i energifrågan och om sin syn på kärnkraften. MP: s krav är däremot tydliga och hotar förutsättningarna för energiförsörjning i basindustrin, vilket riskerar att slå ut viktiga arbetstillfällen runtom i landet.

MP har nu fattat flera beslut som kraftigt skulle begränsa den möjlighet som i dag finns för familjer att välja skola själva.

Det är självklart att det ska vara ordning och reda i välfärden. Nya Moderaterna vill fortsätta stärka skolan för mer kunskap och att varje elev blir sedd. Vi tycker däremot att det är elever och föräldrar, inte politiker, som ska fatta beslut om vilken skola man vill gå i.

Väljarna förtjänar raka svar av Stefan Löfven, om vilka av Miljöpartiets radikala förslag man säger ja till, om de lägger sin röst på Socialdemokraterna.

I motsats till denna otydlighet lämnar Nya Moderaterna och Alliansen gemensamma och finansierade besked om hur jobben ska bli fler, om hur kunskapen ska stärkas i skolan och om hur välfärd och infrastruktur ska förstärkas.

Sedan 2006 har 250 000 fler människor ett jobb att gå till. Vi vill fortsatt sänka trösklarna in till arbetsmarknaden och satsa på att utbilda arbetskraften för att nå målet om full sysselsättning och fler arbetade timmar. Det är en politik för ett bättre Sverige.

Kent Persson

Publicerad: