ÅSIKT

Vi känner skam för svensk asylpolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Flyktinggruppernas riksråd: Skapa lagliga vägar hit för människor på flykt

Hundratusentals flyktingar försöker undkomma terroristorganisationen IS våld i Irak. Men få lyckas ta sig till Sverige, då lagliga vägar saknas.

Hundratusentals människor har de senaste veckorna flytt undan den islamiska staten, IS, många till irakiska Kurdistan. Hjälparbetare på plats vittnar om hur flyktingar som undkommit terrorn anländer till kurdiska städer utan skor på fötterna, då de har tvingats fly hals över huvud.

I irakiska Kurdistan finns nu över 1,2 miljon interflyktingar samt över 220 000 flyktingar från Syrien. Situationen börjar likna den i Libanon, där antalet syriska flyktingar är över 1,1 miljon i ett land med en befolkning på drygt 4 miljoner. De människor som bombas på Gazaremsan har få flyktalternativ överhuvudtaget, då de bor i vad som har liknats vid världens största utomhusfängelse.

Samtidigt finns det i Sverige kommuner som inte kan tänka sig att ta emot en enda flykting till.

Vi hör om palestinier som hungerstrejkar i Göteborg i protest mot Migrationsverkets beslut att utvisa dem till Gaza. Vi hör att Migrationsverket fortsätter att utvisa yezidier till Irak. Vi hör en statsminister, med tydlig SD-retorik, tala om flyktingar i termer av kostnader.

Trots det ses Sverige av många ännu som ett land med en alltigenom generös och solidarisk flyktingpolitik.

Det stämmer att många flyktingar lyckats ta sig hit och har fått stanna. Det är vi glada för. Men samtidigt är sanningen att de enda som tas emot är de som rest med smugglare eller hittat någon annan anledning än flykten för att få visum.

Ingen får resa lagligt för att söka asyl här. Därför splittras så många familjer, därför blir så många fast i flyktingläger i katastrofområden, därför dör så många på vägen.

Sanningen är också att många asylsökande från områden som präglas av krig eller förtryck utvisas från Sverige, om de lyckats komma hit och söka asyl. Andra som kunde fått skydd här överförs till EU:s gränsländer på grund av Dublinförordningen.

När bomberna regnar över den instängda civilbefolkningen på Gazaremsan och när IS inte skyr några medel för att mörda människor de inte gillar, skulle man kunna tänka sig att asylrätten – det vill säga människors rätt att söka skydd från förföljelse – blev en fråga på dagordningen, som vi diskuterade utifrån hur verkligheten faktiskt ser ut för den som tvingas fly idag.

Men icke. Med avsaknaden av lagliga vägar för att söka asyl i EU signalerar de europeiska länderna, Sverige inkluderat, att vi helst inte vill att människor ska söka skydd här överhuvudtaget.

Asylsökande möter i många fall en ifrågasättande attityd från svenska Migrationsverkets sida, med absurt hårda krav på skriftliga dokument som ”bevisar” varför man har rätt att få skydd.

Om jag tvingas fly hals över huvud, så pass att jag inte ens har tid att ta på mig skorna, hinner jag då skaffa fram dokument som bevisar vilka grupper som trakasserat mig, vilka män som våldtagit mig, vem som angav mig till den lokala polisen – och att de kommer att göra om det?

Vi har tappat räkningen på hur många gånger vi fått skämmas över svensk asylpolitik i mötet med de människor som drabbas värst av den. Utifrån den verklighet de vittnar om kräver FARR, som ett första steg mot bättring:

Att det skapas lagliga vägar in i EU för alla som söker asyl.

Att de som är på flykt ska få söka asyl där de befinner sig – gör om ”Dublinförordningen”.

Att bevisbördan förskjuts från den asylsökande till myndigheterna.

Att Sverige aldrig mer ska utvisa någon till tortyr eller förföljelse.

Att migrationsmyndigheterna tar hänsyn till asylsökandes livssituation och hälsa – ”särskilt ömmande omständigheter”.

Den som flyr har inget val. Det har du som har rösträtt, till skillnad från de många människor som drabbas av de negativa sidorna av svensk flyktingpolitik. Tänk på dem som inte har rösträtt när du går till vallokalen den 14 september!

Sanna Vestin

ordförande Flyktinggruppernas riksråd, FARR

Disa Helander

styrelsemedlem FARR

Sandra Gustafsson

styrelsemedlem FARR

Karin Råghall

medlem FARR

-