Debatt

Debatten handlar om människosyn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

REPLIK: Blanda inte ihop abortfrågan med kampen för barn med downs syndrom

Det är skrämmande hur Jenny Sonesson kapar diskussionen om fosterdiagnostik och istället får den att handla om fri abort. Kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är okränkbar!

Men att lägga över ansvaret för den komplexa frågan om fosterdiagnostik på halva befolkningen är både antifeministiskt och vittnar om en unken människosyn.

SVT Debatt förra veckan, där vi båda medverkade som de "anhöriga" Sonesson pekar ut i sin text, kom att handla om individuell valfrihet och landade aldrig i de obehagliga samhällsekonomiska resonemang som så ofta förs fram när det handlar om människor med funktionsnedsättning. I Sverige subventioneras redan fosterdiagnostik som avslöjar Downs syndrom och vi ser hur antalet aborter av foster med denna diagnos har ökat dramatiskt sedan den infördes.

Mot denna bakgrund ser vi anhöriga hur främlingsfientligheten mot människor med Downs syndrom växer. Idag ifrågasätts föräldrar som väljer att behålla ett foster med kromosomavvikelser och abort har snarast blivit en skyldighet – ”för samhällets bästa”.

Anledningen till att Debatten i SVT hölls var det nya blodprov som utan missfallsrisk visar Downs syndrom. Precis som med tidigare fosterdiagnostiska metoder blir en specifik diagnos utpekad: Varför just Downs syndrom?

Det finns naturligtvis anledning att reflektera över vilka människor som i framtiden kommer att få sitt värde ifrågasatt genom att just deras anlag går att välja bort.

De människor som i dag lever med Downs syndrom ses som ett icke önskvärt inslag i det mångfaldiga samhälle vi annars hyllar. Det är både sorgligt och historielöst.

Nicole Kling

Emily Kind

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt