Debatt

Borg, vi törs inte ringa till banken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Fölster & Frycklund: Skyhöga räntor på företagares lån – om de alls får några

Även företag som går bra har svårt att få pengar. Det gör att hela systemet är lamslaget. Men det finns instrument för att rätta till problemen. Anders Borg borde förmås att sänka sina egna räntor först, innan han klagar på andra, skriver Jonas Frycklund och Stefan Fölster.

Finansminister Anders Borg uppmanar alla med bostadslån att ringa till banken för att se till att räntan sänks. Men räntorna på bostadslån har sjunkit kraftigt och det är knappast där skon klämmer just nu.

Bostadsräntor på nedåt två procent är historiskt lågt och något som framstår som en orealistisk dröm för många företagare. Våra medlemsföretagare upplever i sin vardag att de får betala avsevärt mycket mer för sin finansiering. Inte nog med att man får betala ett mycket högre pris, dessutom har det blivit svårare att överhuvudtaget få några lån hos banken.

Inte blir det billigare om man går till de statliga lån som erbjuds. Lån via det statliga ALMI ligger på åtta till nio procent. Om man skulle få för sig att utnyttja möjligheten, som nyligen införts, att skjuta på en del av sina skatteinbetalningar så får man också betala åtta procent.

Staten har genom åren varit snabb på att begära in skattepengar från företagen. Många företagare får betala in sin moms redan innan man har fått betalt från sina kunder. Det här gör att företagen får svårigheter att finansiera sig. I ett krisläge blir det extra kännbart och ett enkelt och konkurrensneutralt sätt att underlätta kreditsituationen vore att förlänga inbetalningstiden.

Systemet med uppskjutning av skatteinbetalningar är en tekniskt enkel metod att stimulera företagandet i den kris vi nu befinner oss i. Men då kan man naturligtvis inte ta ut en sådan hiskeligt hög ränta som man gör nu. Borg borde själv leva upp till de krav han ställer på bankerna och sänka sina egna höga räntor. Lite mer utav följsamhet skulle inte skada från finansdepartementet sida.

Småföretagens räntor framgår inte av någon tabell i tidningen som man kan riva ut och vifta med inför journalisternas kameror. Så det är inte så enkelt för oss att skapa ett opinionstryck och en ringkampanj på samma sätt som för bostadslånen.

Företagarna har också andra skäl till att inte ringa banken. Visserligen finns det sirener som lockar och säger att om du får problem så ska du ta kontakt med din bank tidigt så att ni kan sitta ner och reda ut problemen tillsammans. Erfarna företagare som kommer ihåg 1990-talskrisen vet att det sista man ska göra är att kontakta banken. Det finns skäl till att många småföretagare inte törs ringa banken.

När det är krisstämning tolkar nämligen banken varje signal som negativ. En företagare som ringer och vill diskutera sina villkor eller utöka sin checkräkningskredit stämplas automatiskt som en osäker fordran. Faran är då stor att man går från bordet med sämre villkor eller en neddragen kredit. Tyvärr är rådet man måste ge just nu till småföretagen: ring inte banken, förhoppningsvis ringer banken inte dig.

Sveriges alla små och medelstora företag befinner sig i en dålig förhandlingsposition mot stora aktörer som bankerna och staten. I en lågkonjunktur och när det råder kreditåtstramning blir det här extra kännbart.

Regeringen har satt in omfattande stimulanser i ekonomin. Många hushåll har fått rejält mycket mer i plånboken och det är bra. Det viktiga nu är att situationen på arbetsmarknaden inte försämras mer än nödvändigt. Ju färre hushåll som får känna av arbetslöshet, desto större chans att vi tar oss ur krisen under någorlunda ordnade former.

För att arbetslösheten inte ska bli onödigt hög måste vi se till att alla de företag som faktiskt fortfarande fungerar och som i grunden är livskraftiga inte fälls av finansieringsproblem. Om staten sätter in en riktad stimulans på det här området, blir notan mycket mindre än om man tvingas langa in mer och mer pengar i ams-åtgärder och andra offentliga stödprogram.

I en vanlig lågkonjunktur slås en del företag ut. Det är en del av en normal gallringsprocess och inte något vi ska vara rädda för. En sådan normal gallring bidrar till att det skapas utrymme för nya företag och nya satsningar.

Det som är speciellt med den här lågkonjunkturen är att den förknippad med en kreditåtstramning som slår blint. Även företag som går bra har svårt att få pengar. Det gör att hela systemet är lamslaget. Företag som vill expandera eller människor som vill starta helt nya företag hämmas och kvävs i sin linda.

Så här behöver det inte vara. Det finns instrument att ta till för att rätta till problemen. Men för företagare är det ingen idé att ringa banken. Gör i stället en samhällsinsats och ring Anders Borg. Han borde förmås att sänka sina egna räntor först, innan han klagar på andra.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt