Debatt

Fåglar och träd dör av mobilstrålningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Peter Wahlbeck: Vi lever mitt i ett teknik­experiment.

Jag har aldrig sett så många döende träd som i år. De tappar först bladen i kronan och efter en tid dör hela trädet. Och i närheten står det en mobilmast.

Träden börjar nu bli tysta bevis för det som många forskare allt intensivare varnat för: att mobilstrålningen är skadlig för allt levande. Inte bara för träden, utan också för fåglarna, djuren och naturligtvis oss människor.

Men vi i Sverige har invaggats i tron att det inte skulle vara någon fara med att sätta upp mobilmaster och antenner i varje kvarter. Om det skulle vara farligt tror väl de flesta, att då skulle de svenska myndigheterna varna oss och undersöka saken?

Och tidningar och radio/tv skulle väl diskutera saken?

Då tar du helt fel.

Det pågår en livlig debatt i övriga Europa; kommuner, regioner och länder sänker tillåten strålningsnivå på grund av riskerna. Tidningar och tv-kanaler gör granskande reportage och debatterar frågan. Men här i Sverige har vi förmodligen den mest lata och korkade journalistkår som går att finna.

Riskförnekande medlöpare till detta otyg dräller runt i media, förnekar all farlighet och får tala oemotsagda inför okunniga journalister.

Det delas ut fina priser i grävande journalistik och dylikt. Men få journalister är insatta i strålningsriskerna och varför detta knäcker biologiskt liv på sikt och hur den mäktiga telekomindustrin styr över forskningsresultat och expertutlåtanden.

Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och politiker ser inte larmsignalerna.

Myndigheterna försvarar nämligen inte dina intressen. De försvarar den industri som producerar strålningen: Telia­Sonera, Ericsson och Tele2, Tre med flera. Och media kritiserar inte gärna en av sina största födkrokar, telekomindustrin, vars ägare dessutom äger eller har intima familjeband med ägare till de dominerande mediebolagen.

Nu ska vi få 4G och ännu mer antenner. Och ännu mer strålning. Telekomindustrin behöver nämligen sälja mer.

Att människor blir sjuka, att träden dör och att fåglarna försvinner och får förändrat beteende i närhet av mobilmaster tystas ner. Vi lever som påtvingade försökskaniner mitt i ett farligt teknik­experiment.

Mobilindustrin har fått miljarder i utvecklingsbidrag, men de forskare som varnat för denna galna och okontrollerade mobilutbyggnad får inget. Inte en krona investeras eller går till forskning om strålningen från mobilmaster är skadligt på de nivåer som vi exponeras för.

Om en Sverigedemokrat drar en ”negerhistoria” på finlandsbåten eller en minister köper en Toblerone på fel kreditkort tar det hus i helvete och drevet skriver spaltmeter.

Men att träden dör i vår omgivning, fåglarna försvinner och att barnen lever i ökad risk för hjärntumör och leukemi av strålningen från mobilen eller 3G-masten, det är det ingen som bryr sig eller skriver om.

Peter Wahlbeck

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt