Julbordets rester kan bli klimatsmart bränsle

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: ... men regeringen saknar vilja att öka biogasproduktionen

Nu i jultider älskar vi svenskar att äta god mat och umgås. Men vi slänger minst en fjärdedel av den julmat vi köper. Till detta kommer all den mat butikerna kasserar om den inte sålts före bäst före datum, och de stora mängder mat tillverkarna slänger för att hålla priserna uppe.

Detta är ett i det närmaste oanständigt slöseri. I längden är ökningen av mat som kastas bort inte hållbar om avfallet inte återvinns. Politikerna måste ta ansvar för att så sker.

Redan år 2030 ska svenska bilar vara oberoende av fossila bränslen. Med tanke på att en svensk bils genomsnittliga livslängd är 17 år krävs snabba insatser om regeringen menar allvar med målet. Gott så? Nej, det räcker inte att snacka om en fossiloberoende fordonsflotta, det krävs också politiska insatser.
 

Biogas som produceras från mat som slängs, kommer på sikt att ersätta delar av världens behov av fossila drivmedel. Sverige har nu möjlighet att ta en ledande position. Men än så länge kan inte biogasen konkurrera prismässigt med oljan som fordonsbränsle. Ska Sverige bli världsledande på biogasområdet krävs därför en kraftfull politik.

Tyvärr kan vi konstatera att den politiska viljan att öka återvinningen av matavfall och produktionen av biogas saknas. Regeringen drar nu undan mattan för biogasen genom att utesluta de klimatneutrala biogasbilarna från supermiljöbilspremien. Skälen för detta är häpnadsväckande i sin brist på logik och totala avsaknad av systemperspektiv.
 

Endast bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret kommer att omfattas av premien. Biogasen ger, precis som annan bioenergi, i princip inga nettoutsläpp av koldioxid alls, men den koldioxid som tidigare via fotosyntesen tagits upp i råvaran (till exempel kasserad julmat som nu hamnar i soporna) frigörs naturligtvis när biogasen förbränns. Eftersom denna koldioxid kommer ut ur avgasröret trots att biogasen är klimatneutral ur ett livscykelperspektiv verkar regeringen nu anse att biogasen inte är miljövänlig. Följden av detta bakvända resonemang blir att efterfrågan på biogasbilar minskar och därmed viljan att öka återvinningen av maten som slängs.
 

Om regeringen börjar driva en analog politik på hela bioenergiområdet skulle stödet till alla biobränslen dras in, de ger ju bruttoutsläpp när de förbränns, men precis som biogasen ger de inga nettoutsläpp av koldioxid. Vår förhoppning är att så inte är fallet utan att bakgrunden till den egendomliga miljöbilsdefinitionen var att finansministern fintade bort den tidigare Centerledaren, Maud Olofsson, under höstens budgetförhandlingar.

Näringsminister Annie Lööf och miljöminister Lena Ek kan dock fortfarande rätta till sina föregångares misslyckanden.

Regeringen måste redan i vårpropositionen tillföra pengar så att alla bilar som drivs med klimatneutrala drivmedel omfattas av supermiljöbilspremien. Detta kommer drastiskt öka efterfrågan på biogas och därmed öka återvinningen av matavfall. Det är rimligt att lagstiftningen är teknikneutral och då ska el- och gasbilar behandlas lika. Då måste också elproduktionens koldioxidutsläpp vägas in.
 

Ytterligare ett skäl till att inkludera biogasbilarna är att det redan finns flera olika modeller att välja mellan. Biogasbilar ger direkt klimatnytta men det dröjer flera år innan elbilar till rimlig kostnad finns på marknaden. Allt mer tyder på att målet att begränsa jordens uppvärmning till 2 grader inte nås. Att då bara stödja teknik som kanske gör skillnad i framtiden är inte ansvarsfullt.

De fossila bränslena kommer inte helt kunna ersättas med biogas, också elbilar kommer på sikt att bli viktiga, men lastbilar och bussar kommer under överskådlig tid inte att kunna köras på el eftersom de är för tunga. Här är biogasen det enda alternativet med nollutsläpp.

I längden är det inte hållbart att mat som kan bli klimatneutralt drivmedel inte förs tillbaka i kretsloppet. Politikerna måste ta ansvar för att så sker. Då kan Sverige leda den omställning som är nödvändig runt om i världen.

Robert Falck, Stellan Jacobsson

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN