Vargdebatten styrs helt av känslor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Vargen är inte utrotningshotad och påverkar inte vår natur

Kjell och Solveig Wadelius, i de vargrevir som ni bor intill och som ni refererar till har tre hundar vid olika tillfällen under hösten blivit ihjälbitna av vargar. I dagarna har ytterligare en hund skadats av vargangrepp. Mellan tjugo och trettio får har dödats vid minst två tillfällen. Vargar, som av befolkningen upplevs som halvtama, har setts vid ett otal tillfällen nära bebyggelse. Givetvis har vargens närvaro påverkat livet för många på landsbygden, bland annat har småviltsjakt med hund nästan helt upphört, en tradition som funnits i generationer.

Allt detta finns verifierat i er närhet och är inga myter och det berör givetvis mera landsortbor än storstadsbor.

Ni refererar till rubriken ”Hjälp oss bli av med vargen” med tron att det är jag som har skrivit rubriken, det är redaktionen på Aftonbladet. Jag har försökt att grovt analysera alla de drygt 300 kommentarer som min artikel gett upphov till. Kjell och Solveig, ni tillhör den grupp som känner sig så provocerad av min artikel om landsbygdens utsatthet att ni målar ut mig, utan underlag, som en varghatare.

Denna grupp tar inte heller till sig det faktum att vargen inte är utrotningshotad och att vargen inte heller på något avgörande sätt påverkar vår natur. Att människor blir förtvivlade över att hundar och får blir ihjälbitna, kommenteras med ”jag har full förståelse för… men…”.

Att människors vardag förändras är något man får vänja sig vid och om man är lite rädd för vargen så ska man veta att ingen har dödats de senaste 150 åren av varg (de senaste 150 åren har det nästan inte funnits några vargar). Det viktigaste för denna grupp har tydligen varit att klassificera mig och en del andra skribenter som varghatare eller ännu värre, jägare. Sedan låter man ohämmat känslorna komma på pränt.

Känslor, känslor, känslor genererar över 300 kommentarer på en artikel med budskapet förståelse. Men att visa känslor behöver inte vara fel, snarare tvärtom. Är denna känslostorm beviset på att vargens naturromantiska klädedräkt håller på att avslöjas? En pensionär i Sätrabrunn lär blygt ha viskat på juldagen på Aftonbladets debattsida att vargkejsaren faktiskt är helt naken. Jag tror han håller på att få helt rätt!

Magnus Bohman

Publisert: