Inte konstigt att det ser likadant ut i partierna

Debattören: Hela Sverige måste representeras – annars urholkas demokratin

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Krister Hansson

DEBATT. Aftonbladets granskning av mångfalden bland partiernas företrädare visar att Centerpartiet klarar sig sämst. Rättviseförmedlingen välkomnar granskningen som ställer viktiga frågor om vilka partierna är till för och vilka som får inkluderas. En avsaknad av bred representation bland medlemmar och företrädare i våra partier urholkar demokratin.

Frågan om mångfalden inom de svenska politiska partierna sätter fingret på en av våra viktigaste demokratifrågor – den om representation. När partierna inte lyckas spegla mångfalden i samhället varken bland medlemmar eller företrädare är det såklart ett problem för demokratin. Konsekvensen av en ständig exkludering av vissa grupper är en skev fördelning av det demokratiska inflytandet i Sverige.
Demokratiutredningen visar att klyftan mellan de som deltar och inte deltar i politiken växer. Personer som är lågutbildade, har arbetarklassbakgrund, är födda utanför Sverige, är unga eller kvinnor är underrepresenterade bland partiernas medlemmar. Av det följer också att dessa personer är underrepresenterade som förtroendevalda. Samtidigt konstaterar Demokratiutredningen att det är “rimligt att anta att när en individ upplever sig vara representerad blir den också motiverad att delta”.

Om vi vill ha en stark demokrati värd namnet behöver partierna ta arbetet för att bredda sig på allvar. Det handlar både om att få till en bredd av åsikter och olika erfarenheter. Vilket kön, vilken bakgrund, ålder eller funktionsförmåga vi har behöver inte betyda att vi automatiskt har särskilda åsikter eller kompetenser. Men det betyder att vi bär på olika erfarenheter av vad det exempelvis kan innebära att ha utländsk bakgrund på arbetsmarknaden eller hur det är att ha en normbrytande funktionalitet och försöka få tillgång till det offentliga rummet.
Demokratiutredningen understryker att politiker som delar vissa erfarenheter med en särskild väljargrupp dessutom många gånger är bättre på att fånga upp, lyssna in och förmedla väljares intressen och åsikter. Det bidrar till att göra politiken relevant och tillgänglig för fler.

För partierna i Sverige, som länge tappat medlemmar, är frågan central. Att få fler människor att delta i vår gemensamma demokrati borde vara en uppgift som alla partier ägnar sig åt. Det är positivt att Centerpartiet initierat ett arbete för att öka mångfalden. Men att de ännu inte är klara är inte förvånande.
Att förändra en gammal folkrörelse är inget som görs snabbt och smärtfritt. Särskilt som det innebär att sluta premiera sådant som informella nätverk samt så kallad ”lång och trogen tjänst” och i stället se till vilken kompetens som faktiskt är relevant för uppdraget och potentialen att få rörelsen att växa sig starkare. Det handlar om att bli relevant för dem som hittills inte känt sig tilltalade av partiet.

Om mindre än ett år går vi till valurnorna. När partiernas listor nu fastställs behöver vi väljare erbjudas en bredd av kandidater att rösta på. Då måste partierna också se till att släppa fram en mångfald av människor. Att lyfta förebilder som kan locka nya medlemmar, och därmed växa sig starkare, är det enda rimliga om man som parti vill vara relevant för alla. Att skapa ett jämlikt politiskt inflytande är något som borde engagera alla partier som på allvar vill vara med och leda hela Sverige.


Seher Yilmaz

Så här skriver du en debattartikel 00:33
Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM