Ni har dubblat köerna med er politik, S + MP

Debattören: Med de här fem stegen kan utvecklingen stoppas

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Grunden till de långa vårdköerna handlar bland annat om brist på sjuksköterskor och att regeringen tog bort kömiljarden 2014, skriver debattören Irene Svenonius (M).
Foto: Susanne Walström
Grunden till de långa vårdköerna handlar bland annat om brist på sjuksköterskor och att regeringen tog bort kömiljarden 2014, skriver debattören Irene Svenonius (M).

DEBATT

Vårdköerna i landet ökar dramatiskt. De senaste siffrorna från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är alarmerande. Köerna ökar till både primärvården, förstabesök i specialistsjukvården och till operationer. Snabbast ökar köerna till operationer, där alla landsting sedan 2014 snabbt har backat i tillgänglighet. Att människor inte får vård i tid är upprörande. För att bryta den här nedåtgående trenden föreslår vi nu fem sjukvårdsreformer.

Växande vårdköer oroar mig, liksom de stora skillnaderna i landet. I Halland får nio av tio patienter operation i tid. I Skåne sex av tio. Värst är läget just nu i Västerbotten, där knappt hälften av patienterna opereras inom vårdgarantins gränser. Ska vi i Sveriges landsting och regioner vända den här utvecklingen krävs betydligt fler insatser och verktyg än vad som finns i dag.

Ska vi komma åt problemen måste vi våga prata om varför de uppstår. I grunden handlar det om brist på sjuksköterskor i dygnet-runt-verksamheterna samt bristen på specialistsjuksköterskor. Det leder till stängda vårdplatser, hög arbetsbelastning för befintliga medarbetare och längre vårdköer.

Här finns det också fog för självkritik även för oss som ytterst ansvarar för sjukvården i Stockholms läns landsting. Den offentligt drivna akutsjukvården är uppenbart inte en tillräckligt attraktiv arbetsgivare för sjuksköterskor, i synnerhet inte dygnetruntvården. Lönerna sätts individuellt i allt för låg utsträckning, erfarenhet premieras inte tillräckligt och besluten kommer ofta uppifrån istället för underifrån. Detta är problem som Stockholms läns landsting delar med övriga landet.

Vi föreslår fem sjukvårdsreformer för att snabbare korta vårdköerna.

 1. Snabbspår för undersköterskor som vill bli sjuksköterskor.
  Samtliga sjukhusdirektörer på Stockholms läns sjukhus vittnar om bristen på sjuksköterskor. De efterfrågar ett snabbspår för undersköterskor att bli sjuksköterskor. Som arbetsgivare kan Stockholms läns landsting tänka sig att vara med och finansiera för ett snabbspår om regeringen möjliggör det.

 2. Attraktiv arbetsgivare för sjukvårdens medarbetare.
  Sveriges landsting och regioner måste bli en betydligt bättre arbetsgivare för sjukvårdens medarbetare. Här krävs chefer som vågar sätta individuella löner, som premierar obekväma arbetstider och låter medarbetarna påverka sin arbetssituation.

 3. Återinför kömiljarden och skärp vårdgarantin.
  Sedan regeringen avskaffade kömiljarden har vårdköerna i landet fördubblats. Alliansledda Stockholms läns landsting inför nu en egen kömiljard för att i snabbare takt korta vårdköerna, men en kömiljard som stimulerar ökad tillgänglighet är nästan än mer angelägen utanför Stockholms läns gränser. Dessutom är Moderaternas uppfattning att den nationella vårdgarantin ska skärpas exempelvis med krav på operation eller behandling efter 30 dagar istället för dagens 90 dagar.

 4. Fördjupat samarbete mellan landstingen och regionerna.
  Vetenskaplig forskning och beräkningar pekar på att hundratals dödsfall per år inom den svenska vården kan undvikas om den högspecialiserade vården koncentreras. Samarbetet mellan Sveriges sju universitetssjukhus måste därför intensifieras, dessutom för att korta köerna i den högspecialiserade vården.

 5. Inför valfrihet även i slutenvården.
  Tack vare en mångfald av utförare har Stockholms läns landsting Sveriges mest tillgängliga sjukvård. Moderaterna vill nu gå ett steg längre och införa valfrihet i den specialiserade slutenvården. Därmed skulle inte längre landstingens gränser vara begränsande och sjuka ska kunna välja även mellan olika offentliga utförare. Det innebär exempelvis att patienter i Västernorrland inte behöver vänta på att vårdgarantin passerats innan hen kan söka sig till andra landsting för vård, exempelvis Stockholm.

Patienter ska få vård, inte stå i kö. Nu måste vårdköerna kortas.


Irene Svenonius, finanslandstingsråd Stockholms läns landsting (M), sitter i Moderaternas partiledning


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: