ÅSIKT

Tiden är inne för en ny våg av feminism

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Vänsterpartiet: Fyra områden där vår politik gör skillnad

Foto: Jerker Ivarsson
Vänsterpartiets Rossana Dinamarca och Jonas Sjöstedt.

DEBATT Den borgerliga välfärdens effekter har varit kännbara för många kvinnor i Sverige. Det är undersköterskorna, lärarna och hemtjänstpersonalen som betalar mest när välfärden mjölkas av riskkapitalbolagen. Det är kvinnor som betalar med otrygga anställningar, ofrivilliga deltider och sämre hälsa. Det som tidigare sköttes gemensamt ligger nu allt mer på den enskilda. Oftast kvinnan. När välfärden skärs ner ökar den dubbla pressen på kvinnorna, på jobbet och hemma.

Tiden är därför inne för en ny våg av feminism. I dag startar Vänsterpartiet kampanjen ”Den nya feministiska vågen” för att mobilisera mot denna allvarliga utveckling. Det är ingen tillfäll­ighet att den nya feministiska vågen kommer från vänster. Vi har alltid gått före när det gäller kvinnors rättigheter. Nu gör vi det igen. Man ska kunna lita på att få samma lön som kvinna. Man ska kunna lita på att bli likvärdigt bemött i rättsprocesser. Man ska kunna lita på att få samma vård, samma skydd om man är hotat till livet och samma utrymme och makt som män.

Vi vill lyfta fram fyra viktiga områden där vår politik skulle göra skillnad:

1. Inkomstklyftan

Inkomstklyftan mellan män och kvinnor har ökat med 40 procent sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister. Det beror på att det mesta av jobbskatteavdraget har gått till väl­beställda män, medan ned- skärningar i till exempel sjuk­försäkringen framför allt har drabbat kvinnor.

Om arbetslivets villkor ska bli likvärdiga för kvinnor och män krävs rätt till heltid. I Malmö har V varit med och genomfört satsningar på höjda löner i underbetalda yrken där majoriteten är kvinnor. Genom att höja kvinnors löner i den offentliga sektorn ökar pressen på de privata arbetsgivarna inom exempelvis handel och restaurangbransch att höja lönerna för sina anställda.

2. Kvinnojourerna

I dag tvingas många jourer säga nej till hjälpsökande kvinnor då de inte har plats. För att ge kvinnojourer runt om i landet goda förutsättningar vill vi införa ett stabilt statligt grundstöd. Det ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget. Där det saknas en kvinnojour gör pengarna det möjligt att bygga upp en ny. Både ideella och kommunala kvinnojourer får del av stödet. Vi satsar 200 miljoner kronor om året på det nya stödet.

3. Välfärden

Utökad rätt till förskola och mindre grupper. Förstärkning av hälso- och sjukvården. Och en rejäl satsning på mer personal i äldreomsorgen. Vänsterpartiet har i vår budget valt att lägga drygt 40 miljarder till kommunerna för att bryta den negativa utvecklingen och skapa välfärd och jobb. Regeringens skattesänkningar är 27 gånger så stora som deras sammanlagda satsningar på välfärden i kommunsektorn. Nedskärningar i välfärden drabbar framför allt kvinnor, inte minst kvinnor med invandrarbakgrund.

4. Föräldraförsäkringen

Ingen annan enskild åtgärd skulle betyda lika mycket för jämställdheten mellan män och kvinnor som individualiserad föräldraförsäkring. Den har betydelse för kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i hemmet, sjukskrivningar och pensioner. Men de flesta politiska partier tvekar eller vill på sin höjd tredela. Vänsterpartiet anser att det är dags att ta konsekvenserna av vad vi vet och individualisera föräldraförsäkringen. Att vänta på att uttaget av föräldradagar ska bli jämnt av sig självt skulle ta nästan tre decennier.

Vi vet att jämställdhet är en fråga som brukar försvinna från dagordningen om man inte aktivt driver den. Vi har inte råd att vänta på att jämställdheten ska infinna sig i någon avlägsen framtid. Du kan lita på att Vänster­partiet kommer driva de här fråg­orna hårdast av alla. Vill du se en förändring i den förda politiken är det vi som står för den.

Rossana Dinamarca

Jonas Sjöstedt