ÅSIKT

S måste ge besked om Förbifarten före valet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderaterna: Lura inte väljarna – Sverige behöver Förbifart Stockholm

Miljöpartiet meddelade i måndags att de tänker göra Förbifart Stockholm till en valfråga samtidigt som socialdemokratiska företrädare står fast vid att något gemensamt besked inte ska lämnas angående Förbifarten. Socialdemokraterna tänker därmed genomföra ännu en valrörelse utan att ge Stockholmarna besked om Förbifartens framtid före valdagen. Det är en taktik som går ut på att lura väljarna i hopp om att ingen ska syna vilken politik som ska genomföras. Det kommer vi inte att acceptera. Förbifart Stockholm kommer åter att bli en valfråga.

Det är dags att Stefan Löfven, Åsa Romson, Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt lämnar ett gemensamt besked. Vad tänker ni göra med Förbifarten om ni vinner valet?

På frågan om Socialdemokraterna vill bygga Förbifart Stockholm blev svaret i valrörelsen 2010 att en folkomröstning skulle få avgöra. Det ratades av stockholmarna som har uppvisat ett massivt stöd för Förbifarten. En nyligen genomförd opinionsmätning visar att hela 70 procent av stockholmarna vill ha Förbifarten. Endast 16 procent av väljarna är emot. Även bland Miljöpartiets väljare är andelen motståndare låg, endast var tredje vill att förbifarten stoppas. Oppositionen går därför i direkt konflikt med stockholmarna.

Förbifart Stockholm är en av Sveriges viktigaste infrastruktursatsningar. Tillsammans med Citybanan och satsningar på tunnelbanan är Förbifarten avgörande för möjligheten att skapa fler jobb och växande företag. Kortare restider gör att arbetsmarknaden växer. Tillgängligheten till arbetsmarknaden ökar liksom företagens tillgång till arbetskraft och kompetens.

Även för godstrafiken är Förbifarten viktig. Sverige är ett exportberoende land där infrastrukturen skapar viktiga förutsättningar för att jobben ska bli fler. Därför kan inte Förbifarten vänta längre. Lägg där till att projektet redan i dag omfattar över 600 anställda och fram till valdagen kommer att ha kostat skattebetalarna 2,5 miljarder kronor, vilket enligt Åsa Romson är att betrakta som kattskit.

Dagens trafiksystem är sårbart. Essingeleden är den enda vägen som leder trafik förbi Stockholms innerstad över det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet. Vägen invigdes 1966 och är dimensionerad för 80 000 fordon per dygn. I dag passerar vid högtrafik 170 000 fordon per dygn. Det gör Essingeleden till Sveriges mest trafikerade led.

Sårbarheten blev uppenbar vid olyckan med Lodbrok, pontonkranen som körde in i Essingeledens vägbana 2005. Olyckan orsakade totalstopp i trafiken på Essingeleden i drygt fyra timmar. I samband med olyckan gjorde konsultföretaget Movea en kostnadsanalys för att ta reda på samhällskostnaden för ett stopp på Essingeleden. Den visade att ett stopp kostar minst sju miljoner kronor i timmen. Det innebär att ett dygns stopp på Essingeleden kostar minst 168 miljoner kronor för samhället.

Inte nog med att sårbarheten är hög, slitaget på bron accelererar. Essingeleden kräver allt mer underhåll för varje år som går. Trafikverket har lagt ner över 500 miljoner kronor bara på broåtgärder sedan 1998. I den siffran ingår inte det löpande underhållet som kostar åtskilliga miljoner kronor varje år.

Det är inte svårt att hitta argument för att Förbifart Stockholm behövs. Vi undrar därför när Stefan Löfven tänker lämna besked? Kommer Socialdemokraterna ge efter för Miljöpartiets krav om att stoppa Förbifarten och kommer väljarna få reda på det innan valet? Vårt och regeringens besked till stockholmarna har varit tydligt länge. Stockholm och Sverige behöver Förbifarten.

Catharina Elmsäter-Svärd

Sten Nordin