Debatt

SD bygger upp hat och fördomar mot samerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ledamöter från Sametinget: Cyniskt sprida felaktigheter om renskötseln

Jokkmokks marknad får i år besök av Jimmie Åkesson (SD). Men partiet driver en  samefientlig politik, menar debattörerna från Sametinget.
Jokkmokks marknad får i år besök av Jimmie Åkesson (SD). Men partiet driver en samefientlig politik, menar debattörerna från Sametinget.

Med anledning av Sverigedemokraternas utspel att renskötseln ska släppas fri för alla i Sverige, vill vi sametingspolitiker komma med ett klargörande om samernas rättigheter som eget folk i Sverige.

Nu, som för 400 år sedan, hälsar vi alla välkomna till Jokkmokks marknad för att idka handel och lösa mellanhavanden genom dialog inom ramen för demokratins principer.

Denna gång får vi dock en känsla av att Jimmie Åkesson och SD kommer till Jokkmokk med ett "järnrör", för att använda SD:s egen retorik.   

SD argumenterar att staten har reserverat renskötseln för samerna, och att detta skulle vara ett privilegium som staten gett samerna. Det är direkt felaktigt. Samerna fanns i Norden långt innan de nordiska staterna bildades. Samerna har upparbetat rätten till land och vatten genom långvarigt bruk, så kallad urminnes hävd, och erkänd sedvana. 

Sverige har erkänt samerna som eget folk i grundlagen. Renskötselrätten har samma status som rätt till egendom i övrigt. Dessa rättigheter bekräftas i FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter från 1966, där alla folk ges rätt till självstyre. Detta har förtydligats i det internationella arbetet med folkrätten.

Konventioner har tillkommit för att stärka rättigheterna för barn, kvinnor, arbetare med flera grupper. Urfolkens rättigheter har tydliggjorts i FN:s Urfolksdeklaration, i ILO-konvention nr 169, konventionen om biologisk mångfald, med flera andra konventioner, deklarationer och resolutioner i FN, som Sverige i de flesta fall har ratificerat.

Att de nordiska länderna samt Ryssland har koloniserat Sápmi-Sameland innebär inte att samerna ska ha mindre rättigheter än andra folk att skydda och bevara sin kultur, sina språk, näringar och traditioner. Sverige har sedan lång tid tillbaka förpliktat sig utifrån folkrätten att inte bara respektera, utan även skydda, samernas kultur och de rättigheter som följer av detta.

SD menar att renskötseln är en näring vilken som helst och ska då kunna utövas av vem som helst. Detta är ett eko från den tidigare mörkare rasbiologiska eran för cirka hundra år sedan, då svenska staten gjorde allt för att förminska samerna och göra renskötseln till endast en näringsgren. De samer som inte var renskötare förlorade alla rättigheter till sin egen kultur, till sitt land och till att bedriva traditionella samiska näringar.

Idag står den samiska kulturen stark. Men samerna behöver fortsättningsvis skydd från världssamfundet för att kunna behålla det som är grundvalen för den samiska kulturen - en naturkunskap byggd på tusenåriga traditioner, som är förutsättningen för att kunna leva på renskötsel, jakt, fiske och vad naturen i övrigt ger.

Om detta med tvång skulle tas ifrån samerna, som SD nu föreslår, skulle det innebära att koloniseringen av Sápmi tar ett steg tillbaka i den riktning som Sverige hade under rasbiologins glansålder. Det skulle innebära att det folk som inte har makten, i det här fallet samerna, skulle vara tvungna att inlemmas i majoritetskulturen och i längden ge upp sin egen kultur. Är det så Sverigedemokraternas Sverige ser ut? 

SD:s utspel ska också ses i ljuset av att partiet vill värva röster på bekostnad av samerna. Detta lyckades till en viss del i Härjedalen under förra valet där SD:s lokalavdelning drev en samefientlig politik.

Det är uppenbart att kunskapen om samernas historia samt Sveriges koloniala historia är mycket bristfällig. Det rättfärdigar dock inte det faktum att SD bygger ett hat mot samer, för att värva några väljare utifrån okunskap och felaktiga antaganden. Det är både cyniskt och ovärdigt i ett demokratiskt land som Sverige.

Vi ser en mycket oroande utveckling i Sverige när det finns ett riksdagsparti som driver en politik som bygger på att skapa motsättningar mellan olika folkgrupper i allmänhet, och nu också mellan samer och svenskar.

Ol-Johán Sikku

Torkel Stinnerbom 

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik