ÅSIKT

Lönerna ska lyfta - men inte flyget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Arbetsgivarna till piloterna: Vi kan inte längre skicka räkningen till passagerarna

Foto: Snittlönerna bland de piloter som är på väg ut i strejk ligger runt en miljon kronor om året. Det finns inga som helst objektiva skäl som motiverar att piloter ska få femfaldigt högre löneökning än vad övriga yrkesgrupper fått i årets avtalsrörelse, skriver Svenska Flygbranschens vd Mattias Dahl.

DEBATT. På fredag kväll väntas pilotfackets medlemmar lägga ner sitt arbete på SAS kortlinjeflyg. Förklaringsbördan vilar tungt på Pilotfacket som trots långa och intensiva förhandlingar hittills vägrat att godta ett erbjudande om löneökningar på 2,2 procent. En nivå som alla andra yrkesgrupper accepterat i årets avtalsrörelse.

Istället har pilotfacket valt att genom strejkvapnet försöka trumfa igenom sitt krav på en 10-procentig ökning. Pilotfackens agerande är oansvarigt och kommer att drabba resenärerna och i förlängningen flygbranschen hårt.

Den svenska flygbranschen har under de senaste decennierna genomgått enorma förändringar. På kort tid har landets flygbolag ställt om ifrån en skyddad monopolistiskt präglad verklighet till dagens öppna och knivskarpa konkurrenssituation. Omställningen har varit tuff, svår och bitvis smärtsam för bolagen och de anställda. Inte desto mindre har den varit nödvändig och till gagn för samhället och resenärerna. Dagens öppna marknad har pressat priset på flygresor, skapat flera olika branschsegment, lett till ökad innovationskraft och teknikutveckling.

Svenska Flygbranschen, som organiserar företagen i flygbranschen, har under hela denna omvandling slagit vakt om kollektivavtalen. Precis som för övriga grupper på arbetsmarknaden har de en avgörande betydelse för en sund och konkurrenskraftig bransch med justa villkor för de anställda. Tiden då flyget kunde leva i en egen värld är förbi.

Efter många år av idogt, hårt och målmedvetet arbete har flygbranschen i Sverige tagit sig från en akut till en mer stabil situation. Även om situationen fortsatt är tuff och med hård konkurrens.

I årets avtalsrörelse togs ytterligare viktiga steg mot att normalisera flyget då nya kollektivavtal för kabinpersonal tecknades med en löneökningstakt i enlighet med vad övriga grupper på arbetsmarknaden accepterat.

Tyvärr har Pilotfacket valt att ignorera såväl villkoren i branschen som vad övrig yrkesgrupper kommit överens om i avtalsförhandlingarna.

Istället har man deklarerat att piloterna står över det märke om 2,2 procent i löneökning som alla andra accepterat. Piloterna är en uppskattad och mycket viktigt yrkesgrupp för samhället i allmänhet och för flyget är de självfallet avgörande. Det ställs med rätta hårda och tuffa krav på den som vill bli pilot. Goda skäl talar för att piloter ska ha en relativt sett hög lön och förmånliga villkor. Så är också fallet.

Snittlönerna bland de piloter som är på väg ut i strejk ligger runt en miljon kronor om året och högre löner än så är inte ovanliga.

Det finns däremot inga som helst objektiva skäl som motiverar att piloter ska få femfaldigt högre löneökning än vad övriga yrkesgrupper fått i årets avtalsrörelse. Att på detta sätta försöka tvinga fram extremt höga löneökningar genom strejk utmanar trovärdigheten för hela den svenska avtalsmodellen.

Den svenska flygbranschen sysselsätter idag cirka 40 000 personer, ofta i högkvalificerade och forskningsnära arbeten. Om vi ska kunna behålla dessa arbetstillfällen i Sverige och klara av att ställa om till ett hållbart flyg som kan erbjuda många och konkurrenskraftiga resor måste branschens alla aktörer arbeta konstruktivt tillsammans.

Tiden då flyget kunde kosta på sig att skicka räkningen vidare till resenärerna är över. Det är dags för Pilotfacket att inse detta.

Mattias Dahl, vd Svenska Flygbranschen och Transportföretagen

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM