Att byta bostad ska bli billigare än i dag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna: Vi slopar uppskovstaket och sänker uppskovsräntan

DEBATT. Varje dag konkurrerar svenska företag och anställda med hela världen. Att vi har kunnat göra det på ett effektivt sätt har byggt upp styrkan i svensk ekonomi. Men det är också en styrka vi inte kan ta för given. Den behöver vinnas och byggas ut varje år.

När regeringen höjer skatterna med 40 miljarder kronor om året och gör det svårare för företagare att verka försvagas Sverige. Det för Sverige åt fel håll. Vi behöver skapa stabila och goda villkor för företagsamhet i hela landet.

Att skapa tillväxt i hela Sverige är en av fem bärande delar i Moderaternas plan för ett starkare Sverige.

I dag går det bra för svensk ekonomi, men det går inte bra för alla i Sverige. Sverige står inför ett stort samhällsproblem med ett växande utanförskap som uppgår till motsvarande uppemot en miljon människor. Detta sker samtidigt som Sveriges konkurrenskraft och förmåga att skapa nya jobb utmanas av en ökad internationell konkurrens samt den tilltagande digitaliseringen.

För att möta detta presenterar vi i dag ett reformpaket som, fullt utbyggt, omfattar 13 miljarder kronor och som syftar till att stärka möjligheten att skapa nya jobb i hela landet.

Utgångspunkten för detta är en stark svensk ekonomi. Det är exempelvis ohållbart att regeringen lånar i högkonjunktur och därför kommer Moderaterna att lägga fram en budget som är i balans.

Sverige behöver fler som vill, vågar och kan starta nya företag och anställa. Detta gäller såväl enkla jobb som jobb vilka kräver lång utbildning och erfarenhet. Båda behövs för att fler ska kunna ta steget in på arbetsmarknaden.

Våra satsningar för fler nya jobb i hela landet bygger på fem delar:

En infrastruktur att lita på och konkurrenskraftiga transporter. Att tågen går i tid är avgörande för såväl jobbpendlaren som företagaren som transporterar sitt gods på järnvägen. Därför föreslås satsningar på järnvägsunderhållet men även väginvesteringar som möjliggör tyngre och mer klimatsmarta transporter. Vi avskaffar även den årliga extra skattehöjning på bensin och diesel som regeringen infört, en skattehöjning som över ett par år skulle drivit upp bensinskatten med över en halv krona per liter. Alla dem som är beroende av bilen för jobb och försörjning ska inte missgynnas för att man bor utanför storstäderna eller långt ifrån en tågstation. Regeringens förslag om lastbils- och flygskatt avvisas.

Arbete och innovation ska löna sig. Arbete och egna ansträngningar bör löna sig bättre. Vi avvisar därför regeringens förslag om att höja inkomstskatten för över en miljon löntagare. Samtidigt föreslås mer konkurrenskraftiga skatter för nyckelpersoner i växande och innovativa företag. Totalt satsas 600 miljoner kronor för att entreprenörer i tillväxtföretag ska kunna använda så kallade personaloptioner som ett verktyg för att få företag att växa och attrahera spetskompetens.

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Att man ska kunna bo där man får jobb är en självklarhet. Det nuvarande fastighetsbeståndet används dock inte effektivt. Därför föreslås ett permanent slopat uppskovstak samt sänkt uppskovsränta till 1,05 procent för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

En trygg energiförsörjning. Såväl företag som hushåll måste kunna räkna med en trygg tillgång till energi. Sveriges elproduktion vilar på tre ben samt är i huvudsak koldioxidfri och så bör det fortsätta att vara. Därför är det bra att kärnkraften kan räddas genom att effektskatten avskaffas samt att vattenkraftsskatten kraftigt sänks. Detta görs dessutom samtidigt som Sverige fortsatt kan ha en hög andel förnybar energi.

Forskningssatsningar. Utbildning och forskning lägger grunden för nya företag och innovationer. Sverige ska vara en framstående forskningsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till vår konkurrenskraft. Därför stärks forskningsanslagen med upp till drygt 3 miljarder kronor.

Sverige är på väg åt fel håll. För att vända den utvecklingen behöver vi bryta utanförskapet och stärka vår konkurrenskraft. Med de reformer som presenterats i dag tar vi ytterligare viktiga steg för att stärka förmågan att skapa nya jobb i hela Sverige.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: