Förbjud komvux som inte drivs kommunalt

Debattören: Kvalitet måste gå före pris på vuxenutbildningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alltför många kommuner haft alltför låga ambitioner vad gäller Komvux och SFI, skriver Åsa Fahlén.
Alltför många kommuner haft alltför låga ambitioner vad gäller Komvux och SFI, skriver Åsa Fahlén.

DEBATT. I år fyllde komvux 50 år. Den kommunala vuxenutbildningen är i dag en av våra största skolformer – och mer aktuell än någonsin.

Det är många i dag som behöver en andra chans i livet. De som inte lyckats ta sig genom gymnasiet, valt fel utbildningsväg eller bara vill skola om sig, arbetslösa som behöver vidareutbildning och inte minst alla de nyanlända som ska etablera sig i det svenska samhället. Därför borde vuxenutbildningen också vara en prioriterad verksamhet.

Men alltför många kommuner haft alltför låga ambitioner vad gäller Komvux och SFI. I kommunala upphandlingar har pris ofta gått före kvalitet och de allvarliga kvalitetsbristerna hör inte sällan ihop med försämrade arbetsvillkor för dem som undervisar inom denna skolform.

Därför är det inte heller någon tillfällighet att det i dag råder en svår lärarbrist just inom vuxenutbildningen.

Lärarnas Riksförbund har uppmärksammat de senaste årens oroväckande utveckling i rapporten ”Låt kvalitet gå före pris på vuxenutbildningen”. Den bekräftar bilden av de utmaningar som finns och vilka åtgärder som krävs för att skapa en vuxenutbildning som håller hög kvalitet.

Det visar sig att vuxenutbildningens lärare i stor utsträckning saknar möjligheter att bedriva en undervisning som anpassas för varje individs förutsättningar och behov. Detta samtidigt som det ställs höga krav på individanpassning och flexibilitet.

Arbetsbelastningen har ökat i takt med det ökade antalet elever i behov av stöd, med ökade krav på dokumentation och administration och att lärarna får undervisa fler kurser på kortare tid.
Olika startdatum för elever inom en och samma kurs, klasser med mer än 50 deltagare och press på snabba resultat försvårar för läraren att bedriva högkvalitativ undervisning, vilket givetvis påverkar elevernas lärande.

Det finns en tydlig tendens till skillnader mellan de lärare som arbetar hos en utbildningsanordnare som upphandlats på entreprenad och de som arbetar inom vuxenutbildning i kommunens egen regi. Till exempel är de som arbetar hos en annan utbildningsanordnare mer missnöjda med sin lön och övriga arbetsvillkor än de som var kommunalt anställda.

Det är nu hög tid att staten och kommunerna enas om en gemensam kraftsamling kring vuxenutbildningens utmaningar:

Förbjud vuxenutbildning på entreprenad
I dag har fler och fler kommuner lagt ut vuxenundervisning på entreprenad. Oftast väljer man att upphandla vuxenutbildningen för att få ned kostnaderna eller för att man inte klarar av att ha alla kurser i egen regi.

Brist på kompetens, ambition och förståelse för vuxenutbildningens komplexitet i upphandlingsprocessen riskerar många gånger att leda till sämre kvalitet när kommuner prioriterar pris före kvalitet. Det leder till sämre arbetsvillkor för dem som arbetar inom vuxenutbildningen.

Det är dags att de som ansvarar för vuxenutbildningen, det vill säga de kommunala huvudmännen, är de som fullt ut också ska utföra den utbildning de har ansvar för.

Satsa på lärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Samtidigt som mängden studerande vuxna ökar kraftigt, är bristen på behöriga lärare inom Komvux alarmerande. Knappt 80 procent av lärarna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, respektive 36 procent av lärarna i SFI och Särvux, innehade lärarlegitimation läsåret 2016/17. Detta förhindrar utbildning av hög kvalitet.

Lärarna och vägledarna måste få rätt och rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Läraruppdraget måste renodlas och administrativa kringsysslor läggas på en annan personal. Det duger inte heller att en lärare måste ha över 50 studerande i sin undervisningsgrupp och dessutom ta emot nya elever varje vecka.

Låt oss prioritera upp den plats som ger nya livschanser och öppnar nya dörrar på ett sätt som bara kunskap och utbildning kan göra. Sverige som kunskapsnation behöver satsa på vuxnas lärande!


Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE