Sverige brinner – det är skogsbolagens fel

Debattören: Omfattningen av sommarens bränder bottnar i hur svensk skogsindustri avverkat våra skogar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är dags att skogsbolagen i Sverige vaknar och förhindrar framtida katastrofer, skriver Lina Burnelius, Greenpeace.
Det är dags att skogsbolagen i Sverige vaknar och förhindrar framtida katastrofer, skriver Lina Burnelius, Greenpeace.

DEBATT. Sverige lider nu av de värsta skogsbränderna vi någonsin skådat i den varmaste julimånaden någonsin uppmätt. Den senaste veckan har det brunnit på över 80 platser i Sverige. Detta har de svenska skogsbolagen ett ansvar för.

Medan våra hjältar till brandmän och frivilliga kämpar för att släcka bränderna är det dags att svenska skogsbolag tar sitt ansvar för att förhindra framtida katastrofer. Om så inte sker kommer vi snart se än värre bränder.

Svensk skog tillhör det skogsbälte som lagrar mest kol i världen, mer än Amazonas. Hugger vi ner all naturskog får det förödande konsekvenser på klimatet.

Det är inte utan anledning som vi om och om igen tjatat om att vår svenska skog måste skyddas medan klimatet blivit allt varmare.

Både miljöorganisationer och oberoende forskare är överens: Vill vi ha en chans att uppnå Parisavtalet och förhindra klimatförändringar och efterföljande svåra skogsbränder så måste gammelskogen få stå kvar. Trots det gör skogsbolagen i dag det motsatta.

Skogsindustrins avverkningsmetoder går i dag ut på att avverka gammelskog, plantera monoplantager (ibland med den invasiva arten contortatall) och skapa stora kalhyggessår i skogslandskapet.

På grund av dessa avverkningsmetoder har vi i dag bara lite mer än två miljoner hektar gammelskog kvar i Sverige – resten är plantager.

Skogsbolagens avverkningsmetoder bidrar till torka, sänkta grundvattennivåer och växthusgaser till atmosfären, vilket gör att det brinner lättare och mer i den svenska skogen.

Detta är ingen hemlighet för skogsindustrierna. Däremot avsäger de sig ansvaret för de effekter som kommer av deras avverkningsmetoder.

Det kan låta brutalt, men sanningen är att omfattningen av bränderna som härjat i sommar, har sin grund i hur svensk skogsindustri avverkat våra skogar.

Om inte skogsindustrin ändrar sina avverkningsmetoder snarast, så kommer det inte bara att brinna igen – det kommer bli ännu värre.

Friska sammanhängande skogar med olika trädarter i flera åldrar, samt en mångfald av växter och djur, innebär ett skogslandskap som är mer resistent mot torka och klimatförändringar. Friska skogliga ekosystem kan inte överleva genom att bolagen sparar små fläckar av skog här och var, vilket skogsindustrin i dag gör.

För att skogarna ska bli resistenta mot bland annat bränder behöver större sammanhängande områden bevaras.

Vi har i dag tillräckligt med kunskap för att veta vad effekterna blir av dagens skogsbruk – en del har vi redan sett i sommar.

Svenska skogsbolag, som SCA, har missgynnat hela det skogliga ekosystemet i jakten på snabb vinst för bolagens chefer. Men för resten av Sverige har den vinsten ett mycket högt pris.

Det som behöver göras är enkelt. Vi behöver en avverkning som tar ansvar för den biologiska mångfalden och för klimatet. Det betyder att skogsindustrin måste sluta expandera in i de sista gammelskogarna.

Dessutom behöver de genast upphöra med dagens destruktiva avverkningsmetoder som kalavverkning, markberedning och likåldrig återplantering. Det är orimligt att skogsindustrierna i dag avverkar i våra ekologiskt viktiga värdetrakter.

Sommarens skogsbränder har påmint oss om att vi inte längre är i 11:e timmen i fajten mot klimatförändringarna: klockan har slagit 11:59.

Sekunderna tickar vidare. Det är dags att vakna. Tänker skogsbolagen ta sitt ansvar och skydda vår svenska skog? Eller ska det brinna nästa år igen?

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor Greenpeace


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE