Debatt

S: Så visa oss ditt engagemang för miljön, Reinfeldt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Matilda Ernkrans (S): Sverige bör sluta skylla på andra och i stället anstränga sig för att spela en större roll i klimatpolitiken.

Fredrik Reinfeldt.
Fredrik Reinfeldt.
Matilda Ernkrans

Under Reinfeldts EU-ordförandeskap 2009 kraschade de viktiga klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Det lider vi av än idag. Nu pågår FN:s 18:e klimatmöte i Doha. Idag ställer jag frågan till statsminister Reinfeldt om det finns något kvar av det miljöengagemang, som statsministern gav sken av att känna före Köpenhamns-konferensen.

Världsbankens rapport om att världen går mot en fyragraders temperaturhöjning är egentligen ingen nyhet. Det var vår, klimatexperternas och miljöorganisationernas åsikt redan efter klimatförhandlingarna förra året. Det man då kom överens om var helt enkelt otillräckligt för att rädda vår existens som vi känner den idag på vår planet.

Idag krisar Europa och i Sverige läggs varsel till en redan hög arbetslöshet. Vi menar att det behövs ökade ansträngningar för att få till stånd ett rättsligt ramverk om utsläppsminskningar klart till 2015. Internationella regelverk om utsläppsminskningar skulle inte bara rädda vår existens på vår planet utan också bli den jobbinjektion som vi så väl behöver. En hållbarare värld öppnar marknader för de framåtsyftande företag i Europa som insett att efterfrågan på nya klimatsmarta produkter är framtiden. Tyvärr har den svenska regeringen inte engagerat sig på så sätt, snarare tvärtom. Sverige och EU borde också, efter tre misslyckanden i Köpenhamn, Cancun och Durban, inse att det är hög tid att sluta skylla på andra och börja vinna förtroende och respekt genom att visa ansvar på hemmaplan.

Vi måste visa att man kan lita på att Sverige och EU står för att utsläppsminskningar som är gjorda, ska vara gjorda. Visa att progressivitet och klimatomställning tjänar oss väl. Att det bygger broar till nya jobb och välfärd, räddar vår existens på vår planet och visar, inte minst de fattigare länderna i världen, att vi tar vårt ansvar.

Vi hävdar att det är hög tid för Sverige att bli pådrivande för att EU gemensamt ska ta ansvar för utsläppsminskningar om 30 procent till 2020, oavsett vad andra gör. Istället har den svenska regeringen agerat tvärtom.

En annan fråga att hantera under Dohaförhandlingarna är finansieringen av 100 miljarder dollar i stöd till klimatinsatser för utvecklingsländerna. Vi hävdar att Sverige måste visa engagemang för att EU tar på sig en generös andel av finansieringen. Att Sverige måste vara tydlig med att ta sin del av finansieringen. Också här har Lena Ek och regeringen svajat, inte minst under förra årets klimatförhandlingar.

Avslutningsvis är Kyotoprotokollets andra period mycket viktigt. Detta är det enda lagligt bindande regelverk vi har där ett antal industriländer åtagit sig utsläppsminskningar. Därför är det ytterst viktigt att den andra åtagandeperioden fylls med rätt innehåll. Ett antal länder har, utan att förbättra sitt miljöarbete och enbart på grund av att deras utsläppstunga industrier lades ner efter murens fall, klarat sina mål med stor råge. Nu vill de kunna sälja detta överskott vilket kan spoliera klimatarbetet för många år. Sverige måste förorda att länderna inte får föra över överskott till nästa period och deklarera att vi kommer att skrota vårt överskott, oavsett hur andra länder väljer att göra. Lena Ek sa på förra årets klimatförhandlingar att Sverige skulle skriva av sitt överskott men väl tillbaka i Sverige har miljöministern tagit tillbaka det löftet.

Idag är Sverige tyvärr långt ifrån den roll som Sverige och den svenska miljöministern Kjell Larsson spelade när exempelvis Kyotoprotokollet tecknades. Sverige bör sluta skylla på andra och istället anstränga sig för att spela en större roll. För klimatets skull och för de svenska jobbens skull. Så, statsminister Reinfeldt, är regeringen beredd att verka för att Sverige ska vara pådrivande för en offensiv klimatpolitik?

Matilda Ernkrans

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt