Stockholm är inte landets bankomat

Debattören: Alla utom vår region är nettobidragstagare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att hela tiden kräva mer och mer i skatteutjämning av de som bor i Stockholmsregionen är fullständigt orimligt. Shekarabi måste sluta se Stockholm som regeringens bankomat, skriver Irene Svenonius (M).
Att hela tiden kräva mer och mer i skatteutjämning av de som bor i Stockholmsregionen är fullständigt orimligt. Shekarabi måste sluta se Stockholm som regeringens bankomat, skriver Irene Svenonius (M).

DEBATT. Redan i höstas när innehållet i den senaste skatteutjämningsutredningen blev offentligt var kritiken omfattande mot straffskatten på Stockholmsregionen. Trots detta väljer nu regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) att återuppväcka förslaget att kraftfullt dränera Stockholmsregionen på resurser.

Region Stockholm skulle förlora hela 1,6 miljarder kronor om förslaget blir verklighet. Region Stockholm betalade 2018 1,2 miljarder netto i skatteutjämning. Sammantaget innebär det att vi förlorar 2,8 miljarder kronor av vår regionala skatt. Det utgör ett hot mot nödvändiga utökningar i regionens sjukvård och kollektivtrafik.

Förlusten av 1,6 miljarder för Region Stockholm är mer än vad det varje år kostar att driva Södertälje sjukhus och motsvarar heltidslöner för 2 000 sjuksköterskor.

Skatteutjämningssystemet är så försåtligt uppbyggt att det bara är invånarna i en region som bidrar netto till systemet idag, nämligen Region Stockholm. Alla andra är nettobidragstagare. Redan i dag tvingas således Region Stockholm ta ut extra skatt för att omedelbart skicka pengarna vidare till övriga regioner.

Nu vill civilminister Shekarabi öka bördan på stockholmarna genom att vrida om tumskruven med 1,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 25 öre på skatten. Den föreslagna förändringen av skatteutjämningssystemet motsvarar 3 000 kr i skatt för en vanlig familj.

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande huvudstadsregion. Varje år växer regionen med nära 40 000 nya invånare. Vi behöver våra skattekronor för att bygga ut både sjukvården och kollektivtrafiken för att ha möjlighet att möta tillväxten. Vår förmåga att klara detta påverkar dessutom hela landets välstånd.

Tyvärr behandlar den statliga nivån Region Stockholm styvmoderligt även när det kommer till den nationella planen för infrastruktur. De statliga Investeringarna i Stockholmsregionen är 15 procent lägre än tidigare. Detta trots stora behov av transporter av både människor och varor/gods på klimatsmart sätt när vi snabbt blir allt fler.

Förbindelserna inom länet, men även med omgivande län är eftersatta i förhållande till behoven av pendlingsmöjligheter.

Det är dock samtidigt oerhört viktigt för mig att hela Sverige fungerar och har väl fungerande offentlig service. Jag är själv uppvuxen i glesbygden, på en ö. Men det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Avfolkning liksom glesbygdens avstånd och gles befolkning i byar och samhällen kostar. Men det kostar också att växa snabbt. Såväl tillväxtregioner som glesbygd behöver tillräckliga resurser för att klara sina utmaningar och behov.

Det måste dock vara ett statligt ansvar att se till att kommuner och regioner som behöver stöd får det. Det ansvaret kan inte ligga på skattebetalarna i Stockholmsregionen.

Att den kommunal- och regionskatt som tas ut lokalt ska gå till något annat än just den egna regionens eller kommunens verksamheter är principiellt felaktigt och strider mot hela tanken med lokal beskattningsrätt. Statliga skatteinkomster ska och kan däremot användas för utjämning av regionala obalanser, säkerställa nivån på offentlig service även i de bygder där skattebetalarna är för få och kanske allt färre.

Stockholmarna bidrar redan stort till statens kassa. Regionens invånare står i dag för hälften av statens skatteintäkter, trots att vi bara utgör en fjärdedel av landets befolkning. Använd den kassakistan till att ge statliga utjämningsmiljarder.

Den ekonomiska utjämningen är redan långtgående i Sverige. Att det finns variationer över landet i resurser till välfärdens kärna, beror därför även på hur lokala politiker prioriterar och agerar. Det måste finnas ett tryck på att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Att hela tiden kräva mer och mer i skatteutjämning av de som bor i Stockholmsregionen är fullständigt orimligt. Civilminister Shekarabi måste därför sluta se Region Stockholm som regeringens egen bankomat.


Irene Svenonius, regionstyrelsens ordförande Region Stockholm (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE