Debatt

Fem problem i vården ni måste fixa, politiker

Läkare: Det är dags att kavla upp ärmarna och börja jobba

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vården måste bli säkrare för patienterna och äldrevården behöver stärkas. Det är två problemområden som debattören Jonas Ludvigsson pekar ut.
Vården måste bli säkrare för patienterna och äldrevården behöver stärkas. Det är två problemområden som debattören Jonas Ludvigsson pekar ut.

DEBATT

DEBATT. Sjukvården toppar gång på gång listan över väljarnas viktigaste frågor. När Sverige nu går mot ett politiskt crescendo där valet står mellan ny regering och nyval, måste vårdfrågorna upp på bordet.

Jag vill peka på fem områden som kräver snabba och resoluta insatser redan 2019.

It-systemen inom vården måste bli mer användarvänliga och kompatibla.

”Jag drunknar i textmassorna”, tycktes hon mena, läkarkollegan som skrollade sida upp och sida ned bland anteckningar om symptom, laboratoriesvar och intyg till Försäkringskassan. Att dokumentera och att läsa andras dokumentation tar allt mer tid från patienterna.

Vården behöver överskådliga och lättanvända it-system som ”lirar med varandra”, som motverkar upprepningar och sparar arbete. Ett sätt kan vara att förenkla överföringen av data mellan journal och kvalitetsregister, vilka redan blivit till några av våra främsta källor för forskning och kvalitetsförbättring.

It-systemen måste integreras med datoriserade beslutssystem, och möjliggöra prediktionsmodeller så att vården automatiskt kan identifiera patienter i behov av extra insatser. Användarvänliga it-system minskar risken för att provsvar missas, och för att människor utsätts för onödig behandling.

Ökat fokus på säkerhet inom vården

Socialstyrelsen har beräknat att mer än 100 000 patienter årligen drabbas av vårdskador. Vart tolfte vårdtillfälle är förknippat med en vårdskada. Nationella vårdprogram och checklistor behöver integreras i journalsystemet för att motverka vårdskador.

Inför fler automatiska kontroller av medicindoser! Här bör Socialstyrelsen iklä sig ledartröjan och kalla företrädare för vården till ett gemensamt arbete kring hur vi bygger en säkrare vård.

Vård av multisjuka gamla och psykiskt sjuka

Under ett antal år har barn och ungas vårdbehov prioriterats genom lägre och ibland helt slopade avgifter. Men vi får inte glömma bort andra svaga grupper i samhället.

Kommunernas övertagande av äldrevården har inte fungerat. Många kommuner har otillräckliga resurser, både ekonomiskt och kompetensmässigt. Sjukvårdens geriatriska kompetens behöver stärkas och vi måste öka tillgängligheten för de kroniskt sjuka. Samverkan mellan landsting/regioner och kommunerna behöver förbättras.

En av fyra unga vuxna är drabbade av psykisk ohälsa. Om inte medmänsklighet kan få politiker att värna de som har det svårast i samhället, så kanske plånboken kan vara ett argument? Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att människor står utanför arbetsmarknaden. Utredare Kerstin Evelius har beräknat att psykisk ohälsa kostar Sverige 200 miljarder varje år. Har vi råd att inte agera för de psykiskt sjuka?

En välfungerande primärvård

Svensk vård kan inte stå på ett ben – sjukhusbenet. Vi är alla beroende av en välfungerande primärvård. Primärvård är billig och effektiv. Helhetssyn och kontinuitet är två oerhört viktiga faktorer för att svensken i gemen ska få en bra vård.

Svensk primärvård behöver tillföras resurser för att korta väntetider, och för att förbättra arbetsmiljön på vårdcentraler så att anställda väljer att stanna, och antalet dyra hyrläkare kan begränsas. En dysfunktionell primärvård spiller över på slutenvården.

Mer prevention

Vi måste vända den negativa utvecklingen kring övervikt och rökning. Men här kan inte vården ensam dra lasset. Här behövs politiska reformer för att förenkla möjligheterna till motion i vardagen. Vi behöver göra det svårare och mindre attraktivt att röka, och göra det enklare att äta rätt.

Svensk vård tillhör de bästa i världen. Men den saknar inte utmaningar. Oavsett om man som politiker bär en ros, fyrklöver, maskros, blåsippa, eller blåklint på bröstet, så är det dags att kavla upp ärmarna och börja jobba med vårdfrågorna.


Jonas Ludvigsson, professor och barnläkare Örebro Universitetssjukhus och Karolinska Institutet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Spelet om regeringsmakten

LÄS VIDARE

Kvinnor lider – vården säger att de är friska

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Valet 2018

Psykisk ohälsa

Vård & omsorg