Debatt

Vänsterpartiet måste sätta kvinnor främst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ulla Andersson: Jag vill leda ett parti som menar allvar med feminismen

Jag vill leda Vänsterpartiet till ett parti där kvinnors levnadsvillkor står högst på den politiska dagordningen. Men också för att ge förutsättningar till en grundläggande samhällsservice oavsett var i landet man bor. Jag vill leda Vänsterpartiet till att bli det parti där frihet, jämställdhet och jämlikhet blir politikens drivkraft.

Mina erfarenheter av att arbeta inom förskolan, äldreomsorgen, som affärsbiträde och egen företagare har gett mig nyttiga insikter om vilka förändringar som krävs och vilka villkor som gäller för kvinnodominerade verksamheter. Att jag har gedigen yrkeserfarenhet och förankring på arbetsmarknaden är en av mina tillgångar som partiledare för ett arbetarparti som Vänsterpartiet.

Vi kvinnor tar huvudansvar för hem, barn och för anhöriga. Därför är vi i större grad beroende av att välfärden fungerar än män. Och det räcker inte att bara säga att det behövs mer av feminism. Det behövs konkreta förslag för att vi ska nå målet om full jämställdhet. Här är några förslag.

 Varje dag lämnar hundratusentals föräldrar det käraste man har – sina barn – till de anställda i förskola och skola. Det är ett stort ansvar och förtroende föräldrarna ger de anställda. Därför ska de anställda ha de allra bästa förutsättningarna för att ge barnen det allra bästa. 

Men de anställdas ansvar avspeglar sig tyvärr inte i deras arbetsvillkor, lön eller status. Detta går att förändra med politik. Om viljan finns. Möjligheten att bedriva god verksamhet har försämrats. Färre ska göra mer. Låga löner, för lite fortbildning och inflytande är alltför vanligt. Jag vill ändra detta.

Förskolan har alltför stora barngrupper. Pedagoger på fritids har ensamt ansvar för 30 barn. Detta är ohållbart. Jag är beredd att lagstifta om ett tak på hur stora barngrupperna i förskola och fritids får vara, eller hur många barn per anställd som är rimligt.

Arbetsvillkoren i äldreomsorgen är tuffa och många av de anställda anser att de inte räcker till. Äldre får därför inte den omsorg de har rätt att få. Det leder ofta till frustration, stress och sjukdom hos personalen. Det behövs fler anställda och bättre utvecklingsmöjligheter. Jag föreslår därför statliga anställningsstöd och en fortbildnings- och utvecklingspott till kommuner och landsting.

De osäkra anställningsformerna är ett problem inom de kvinnodominerande yrkena i det offentliga och privata. Det betyder ekonomisk otrygghet för den enskilda och det påverkar kvalitén i arbetet. Jag vill lagstifta för att tillsvidareanställningar på heltid ska bli norm på arbetsmarknaden.

I dag arbetar många på kvällar och helger men färre än hälften av kommunerna erbjuder barnomsorg då. Det behövs lagstiftning om rätt till barn­omsorg på obekväm arbetstid.

Ensamstående föräldrar bör få höjt grundavdrag så att deras ekonomiska situation förbättras under de första åren som ensamstående.

Privatiseringarna inom välfärden måste stoppas. Det är inte rimligt att skattemedel går till riskkapitalbolag som tar vinsterna och placerar dem i skatteparadis. Pengarna ska gå till fler lärare i skolan, fler sjuksköterskor i vården och bättre omsorg för de gamla – inte till vinster.

Klassklyftorna ökar i Sverige. Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat med en knapp tusenlapp i månaden de senaste åren. Högerregeringen har gynnat högavlönade män med drygt 25 miljarder som betalats av sjukskrivna där sju av tio är kvinnor. Det är skamligt.

Vi har ett samhälle där egoismen breder ut sig. Ökade inkomstskillnader leder till större klassklyftor, minskad jämställdhet, till otrygghet och ökad segregering. Det blir vi och dem. De som har och de som inte har.

Frihet förutsätter solidaritet. Men kvinnor betalar mäns frihet med sin ofrihet och låginkomsttagare betalar höginkomsttagares frihet. Jag vill leda Vänsterpartiet i arbetet för att stärka människors tro att det går att förändra, att solidaritet är lika med trygghet och frihet. Vårt arbete för kvinnors rättigheter ska göra skillnad i praktisk politik. Det partiet vill jag vara med och leda. 

Ulla Andersson (V)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik