Orimliga vinstnivåer på monopolmarknad

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Villaägarna: Än så länge saknas politisk vilja att skydda kunderna

Svensk Energi för fram investeringsbehovet som argument för högre priser i elnäten. Att relevanta kostnader måste täckas är självklart, men motiverar inte de onödigt höga vinster som den reglering som träder i kraft 2012 kommer att tillåta.

Villaägarnas linje är att företagens vinster ska stå i proportion till marknadens risk. Elnäten är en monopolmarknad med låg risk, vilket motiverar låga vinster.

På Svensk Energis eget seminarium lyftes nätbolaget Öresundskraft fram som ett exemplariskt företag. Öresundskraft ägs av Helsingborgs kommun, som har bestämt att avkastningskravet för Öresundskraft ska vara under genomsnittet i branschen. Företaget måste alltså ha så pass låga priser att vinsten blir lägre än för majoriteten av nätbolagen.

Svensk Energi gör alltså vår poäng helt uppenbar på sitt eget seminarium; det går utmärkt att driva exemplarisk elnätsverksamhet med lägre avkastningskrav. Vi undrar varför kunderna ska acceptera något annat.

Naturligtvis måste nödvändiga investeringar kunna finansieras. Men debatten handlar inte om kostnader, utan om vinster.

Branschen menar att höga vinster på gamla anläggningar är en förutsättning för investeringar i nya projekt, såsom ”smarta nät”. Det är fel. Investeringar sker ifall de bär sig själva, och beror inte på vilken vinst som görs på helt andra investeringar. Att den nya investeringen ska löna sig är inget argument för att överprissätta den gamla.

Exakt vilken vinst nätbolagen ska få göra är ännu inte avgjort, men det finns en preliminär bedömning som gäller tills vidare. Konkurrensverket har granskat denna, och finner det vara ”ställt utom allt rimligt tvivel” att den är för hög. Oberoende forskare gör samma bedömning.

En alltför hög vinstnivå kommer att attrahera så mycket kapital att andra – mer samhällsekonomiskt lönsamma – investeringar inte blir gjorda. Elnätsbolagen blir då en växande gökunge som tränger ut andra investeringar.

Prissättningen är också inkonsekvent i synen på ålder. När tillgångarna värderas antas gamla nät vara nya, vilket höjer priserna för kunderna. När nätbolagens ersättning för underhållskostnader ska bestämmas antas näten dock vara gamla, vilket också höjer priserna. Det hela är en rättvisefråga; eftersom näten är gamla, avskrivna och betalda av kunderna, är det då rättvist att nollställa klockan och låta kunderna börja betala av igen? Vi tycker inte det.

Att monopolföretag strider för högre priser är inget att uppröras eller ens förvånas över, utan bara vad som kan förväntas. Mer allvarligt är att det än så länge har saknats politisk vilja att skydda kunderna. Det är upp till näringsminister Maud Olofsson att avgöra vad som är rättvist, och om låg risk bör ge hög eller låg vinst.

Jakob Eliasson
Energipolitisk expert Villaägarnas riksförbund

Publicerad: