Debatt

Landets chefer – har ni stoppat övergreppen?

Alice Bah Kuhnke: Ett år efter #metoo är det dags att ni rannsakar er själva

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag vill uppmana alla chefer och ledare i Sverige att  rannsaka sig själva. Hur går det med förändringsarbetet och handlingsplanerna i din organisation? Har tystnadskulturen upphört? skriver Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP). Bilden är ett montage.
Jag vill uppmana alla chefer och ledare i Sverige att rannsaka sig själva. Hur går det med förändringsarbetet och handlingsplanerna i din organisation? Har tystnadskulturen upphört? skriver Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP). Bilden är ett montage.

DEBATT

DEBATT Det är snart ett år sedan den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano via Twitter uppmanade sina följare att skriva ”me too” i en tweet om de någon gång blivit sexuellt trakasserade. Det blev starten på en rörelse som beskrivits som ett jordskred, en revolution och ett uppvaknande i många länder runt om i världen, inte minst i Sverige.

Jag har många gånger berättat om hur jag, på väg till Aktuellts studio på kvällen den 8 november förra året, läste uppropet #tystnadtagning i Svenska Dagbladet. Där beskrevs grova kränkningar och sexuella övergrepp inom teater- och filmbranschen, undertecknat av hundratals skådespelare. Deras vittnesmål följdes av upprop i ytterligare 64 vitt skilda branscher.

Som kultur- och demokratiminister agerade jag omedelbart. Dagen efter att #tystnadtagning publicerades, kallade jag chefer och ordförandena för våra nationalscener – Dramaten, Operan och Riksteatern – till möten, och krävde att efterlevnaden av svensk lag förflyttades från handlingsplaner i välformulerade dokument på HR-chefernas rum till faktiskt agerande.

Det första mötet har följts av flera, för att säkerställa förändring. Våra nationalscener ska följa svensk lag och vara föredömen för kultursektorn i stort.
Några veckor senare presenterade jag de tio första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo, för att på ett systematiskt sätt motverka diskriminering på arbetsplatser inom kultursektorn. Det handlar i grund och botten om att bryta den tystnadskultur som funnits och att se till att den lagstiftning vi har fungerar i praktiken.

I Teaterförbundets och Svensk Scenkonsts gemensamma gransknings- och
åtgärdskommission, uppger majoriteten av de svarande att de som utsatts för sexuella trakasserier varken informerat sin chef eller sin fackliga företrädare. Ungefär en tredjedel väljer att inte informera någon överhuvudtaget. Skälen till detta uppges vara en rädsla för att inte bli tagen på allvar.

2017 infördes, på mitt initiativ och med stöd i Sveriges riksdag, nya krav i diskrimineringslagen för att alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering och sexuella trakasserier. Men ett år efter att lagstiftningen skärptes kände mer än hälften av alla arbetsgivare inte till förändringarna i lagen.

Därför ska vi nu utreda skärpta sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen och vi har förstärkt resurserna till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO genomför med sin förstärkta finansiering, nu en mer omfattande tillsyn av bland annat kultur- och mediebranschen.

DO arbetar även tillsammans med Arbetsmiljöverket med informationsinsatser och med framtagandet av en digital plattform om gällande lagstiftning som snart kommer vara färdig att användas av alla arbetsgivare.

Under året som gått har vi också diskuterat och lyft frågorna med kultursektorn, både i Sverige och internationellt, för att säkerställa att tystnadskulturen bryts permanent. I juni bjöd jag in representanter för myndigheter, stiftelser, institutioner och nämnder som lyder under kulturdepartementet till ett kompetensutvecklande stormöte.

Det är nu dags att ta nästa steg. Därför vill jag uppmana alla chefer och ledare i Sverige att ett år senare, rannsaka sig själva. Hur går det med förändringsarbetet och handlingsplanerna i din organisation? Har tystnadskulturen upphört? Vet alla medarbetare var de ska vända sig och hur de ska agera om de upplever kränkningar eller sexuella trakasserier? Är din arbetsplats en trygg arbetsplats? Följer ni lagstiftningen?

Vi som utifrån våra olika plattformar har möjligheten att säkerställa att svensk lag är mer än vackra ord har också chansen att skriva historia. Berättelsen om vad som händer efter hösten och vintern 2017, den skriver vi, tillsammans.


Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

#Metoo-rörelsen

LÄS VIDARE

Männen har inte insett att det är en ny tid nu

ÄMNEN I ARTIKELN

#Metoo-rörelsen

Alice Bah Kuhnke

Metoo

#Tystnadtagning

Alyssa Milano

Miljöpartiet

Jämställdhet