Dags att införa SD:s flyktingpolitik i EU

Debattören: Inget land ska tvingas ta emot migranter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 I korthet är detta SD:s mycket långsiktiga vision om asylmottagande. Inga asylsökningar på plats i EU/Europa, utan enbart utanför,  skriver debattören.
I korthet är detta SD:s mycket långsiktiga vision om asylmottagande. Inga asylsökningar på plats i EU/Europa, utan enbart utanför, skriver debattören.

DEBATT. Ända sedan våren 2016 har det så kallade migrationspaketet gått igenom EU:s olika institutioner. Det går mycket trögt som alla vet vid det här laget.

Jag ska inte låtsas att jag är missnöjd med detta i och med att jag och mitt parti har gjort det tydligt att vi avser rösta nej till sex av de sju föreslagna rättsakterna. Den sjunde rättsakten vi avser att rösta ja till är utökningen av befogenheter för Eurodac, i korthet bättre system för att fingeravtrycksavläsning på migranter.

Grundinställningen vi har är att EU inte ska lägga sig i vilken nivå av invandring EU:s medlemsstater ska ha.

Jag håller med om att nuvarande Dublinförordning har stora brister, men tyvärr användes reformen av denna till att tvinga vissa länder att ta emot migranter. Därför får detta gärna rinna ut i sanden, så frågan kan beredas av ett nytt förhoppningsvis mer sunt Europaparlament efter valet i maj 2019.

Nu är EU:s regeringschefer samlade i Salzburg och ska ännu en gång diskutera migrationsfrågan och glädjande nog är fokuset inte på dessa rättsakter. Jag bedömer Dublinreformen som död vilket alla européer borde vara nöjda över, eftersom de annars hade varit bundna av EU-rätt att ha en permanent migration till sina länder.

Frågan om kontrollerade centrum och landstigning för migranter kommer istället ta det mesta av tiden på mötet. I korthet är detta SD:s mycket långsiktiga vision om asylmottagande. Inga asylsökningar på plats i EU/Europa, utan enbart utanför, där varje land bestämmer sin egen kvot av vad man kan klara av.

Vi har länge varit för kvotflyktingsystemet som idag finns via UNHCR. Men vi anser att Sverige behöver en paus, på grund av den nuvarande situationen med över 50 000 asylsökande som väntar på besked – samt tidigare historiskt högt mottagande.

Som EU-kritiskt parti får man alltid göra en avvägning av när man röstar för EU-förslag som kan göra situationen tillfälligt bättre och när man principiellt röstar emot, eftersom vi helst inte är kvar i EU.

När det gäller säkerhetsfrågor, polisiära samarbeten och databaser som kartlägger potentiella kriminella och terrorister kommer vi vara positiva även om detta ligger under EU-sfären. Därför blir det ett ja på Eurodac från oss om eller när den omröstningen kommer.

Vad skulle vi mer rösta för? Jo – slarvigt uttryckt – Sverigedemokratisk politik på EU-nivå ställer vi oss bakom. Till exempel skulle vi vara positiva om vår nollvision vad gäller asylsökningar på plats börjar diskuteras på allvar.

Kommissionen lägger redan stort fokus på återvändande, vilket vi också gör.
Båda rättsakterna i migrationspaketet som sköts av Malin Björk och Cecilia Wikström pratar mycket om ett minimimottagande.

En miniminivå av migranter som varje land måste ta emot säger vi nej till, här vill vi snarare ha reglering kring ett maxtak.

Om ett land likt Sverige spårar ur och tar in hundratusentals migranter på kort tid påverkar detta hela EU i och med att det är enkelt för migranter att röra sig vidare i unionen både enligt regelverk eller utanför.

Med dessa tankar vill jag göra det tydligt att jag inte tror att EU:s statschefer kommer att komma fram till särskilt mycket och i princip inget kommer att införas i verkligheten.

Nu handlar det om att rädda ansiktet för de som gett olika löften genom åren och sedan ta nya tag efter EU-valet i maj där bland annat jag kandiderar för att driva igenom vår politik medan vi fortfarande är kvar.

Detsamma gäller här i Sverige kring vad Löfven och Kristersson har sagt om olika nivåer och tankar kring mer restriktiv migrationspolitik. Till exempel får socialdemokraterna gärna lägga förslag om de åtgärder de presenterade i maj i år, eftersom det har bra chans att gå igenom riksdagen. Alla förstår dock att de egentligen inte ville detta.

I stället fortsätter de att hänvisa till en lösning EU-nivå som inte kommer att ske.


Kristina Winberg, Europaparlamentariker (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE