Monopol är bra för folkhälsan!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-23

VILL SERVA Anitra Steen svarar Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren och försvarar Systembolagets marknadsföring. I september 2006 prövade hon själv på att ge god service i kassan på Systembolaget i Östersund.

Inser inte Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren att om Systembolaget försämrar sin service kan detta leda till att alkoholen börjar säljas på Ica och Coop?

Man börjar undra efter hans utspel i fredagens Rapportsändning. Där skyller han Systembolagets försäljningsökning på att bolaget marknadsför sig för aktivt – att vi har lördags­öppet, självbetjäning och erbjuder dryckesprovning. Vad han uppenbarligen inte inser är att med en försämrad kundservice skulle svenska folket inte vilja ha kvar monopolet. Och utan stöd från folket äventyrar vi Systembolagets existens och därmed det viktigaste redskapet i svensk alkoholpolitik.

Huvudförklaringen till att försäljningen ökat är att svenskarnas disponibla inkomst ökat med 30 procent sedan 1995, och därmed köpkraften. Undersökningar från Stockholms universitet visar dessutom att allt fler svenskar väljer att handla på Systembolaget, istället för att åka utomlands, samtidigt som totalkonsumtionen minskat något de senaste åren.

Av Ågrens uttalande kan man få intrycket att han inte överblickar förutsättningarna för Systembolagets monopol och vårt uppdrag. Systembolaget skall sälja alkohol med ansvar. Vi utgår från att de allra flesta svenskar är både kunder och medborgare i sitt förhållande till Systembolaget och alkohol.

Som kund uppskattar vi ett brett sortiment, god service och råd från en kunnig personal. Som medborgare är vi medvetna om alkoholens baksidor. Vi balanserar därför god service till kunderna med omtanke om medborgarna. Vi bedriver inte merförsäljning, försöker inte få kunden att köpa mer än vad hon tänkt och har inga extrapriser. Detta förhållningssätt gör det också enklare för oss att följa våra försäljningsregler: Sträng ålderskontroll, vi säljer inte till berusade och inte när vi misstänker langning.

Om vi skulle försämra vår service, till exempel radikalt begränsa antalet butiker och vårt öppethållande, skulle kanske konsumtionen gå ner på kort sikt. Men på lång sikt kan det leda till att vi inte har något monopol i Sverige, eftersom kunderna inte skulle acceptera detta.

Ser och förstår man helhetsbilden, inser man också att exempelvis långa köer på Systembolaget är ett hot mot folkhälsan. Det kan tyckas absurt att man värnar folkhälsan genom att ha självbetjäning och lördagsöppet. Men en god kundservice i systembutikerna är en garant för ett fortsatt monopol. Ingen gillar att vänta i långa köer, eller att handla i en butik som inte erbjuder god service. Ett sådant system vill ingen ha.

Svenska folket är nöjda med sitt Systembolag. Vi genomför regelbundet kund- och opinionsundersökningar där vi frågar om man vill ha monopolet kvar. Sedan vi började mäta, 2001, har opinionsstödet ökat från 49 till 61 procent år 2007.

Systembolaget gör skillnad. Förra året presenterade internationella alkoholforskare en rapport där man beräknat vad som skulle hända om monopolet avskaffades. Forskarna beräknar att konsumtionen skulle öka med 29 procent. Det skulle bli 1?600 fler dödsfall om året. Antalet sjukskrivningsdagar skulle öka med 16 miljoner och antalet misshandelsfall med 14?000.

Gunnar Ågren kritiserar Systembolagets ”marknadsföring”. Men vår kommunikation handlar om att förklara varför vi har ett monopol. Vi gör inte reklam för våra produkter. Tvärtom lägger vi ner omfattande resurser på att upplysa om riskerna med alkohol och vi arbetar mycket aktivt för att motverka langning.

Vi ger en god service till våra kunder på olika sätt, och den kommunicerar vi givetvis också. Vår kommunikation präglas alltså även den av hänsyn till svensken både som kund och medborgare.

Vi välkomnar självfallet en saklig debatt om Systembolaget och vår roll i alkoholpolitiken. Systembolaget och Folkhälsoinstitutet har samma mål för att begränsa alkoholskadorna. Men Gunnar Ågrens svepande kritik gagnar inte sitt syfte. Om Systembolaget skulle rätta sig efter hans rekommendationer, dröjer det nog inte länge förrän vi får plocka ner den gröna skylten.

Dagens debattör

Anitra Steen

58 år, Stockholm.

Vd Systembolaget.