Bluff om klimatet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jonas Pettersson: Värmen kan vara en del av en naturlig temperaturcykel

puh! En kvinna svalkar sig vid en stor fläkt under en värmebölja i USA. I en artikelserie i somras berättade Aftonbladet om hur den globala uppvärmningen kan påverka vår framtid. Statsvetaren Jonas Pettersson menar att artiklarna och FN:s klimatpanel målar upp felaktiga domedagsscenarier.
puh! En kvinna svalkar sig vid en stor fläkt under en värmebölja i USA. I en artikelserie i somras berättade Aftonbladet om hur den globala uppvärmningen kan påverka vår framtid. Statsvetaren Jonas Pettersson menar att artiklarna och FN:s klimatpanel målar upp felaktiga domedagsscenarier.

Polarisarna smälter och isbjörnarna dör ut. Öknarna breder ut sig och bördig mark blir steril.

Den globala uppvärmningen beskrivs ofta som ett av framtidens största hot och i massmedier som Aftonbladet framställs människans skuld som självklar. I sommarens artikelserie klimat-hotet, som har svag vetenskaplig förankring och bygger på orimliga spekulationer, förklarar att vårt levnadssätt fördärvar planetens framtid.

I det internationella forskarsamhället är man överens om att den globala temperaturen ökat med en grad sedan slutet av 1800-talet, att koldioxidhalten i atmosfären ökat med ungefär 30 procent under samma tid och att detta kan leda till framtida uppvärmning. Men det finns knappast någon samsyn kring hur alarmerande situationen är eller vilken påverkan vi människor har.

Många välrenommerade forskare hävdar bestämt att människans inverkan är kraftigt överdriven och att de små klimatförändringar som kan uppmätas i själva verket beror på naturliga variationer.

De senaste tusen åren har klimatet skiftat av helt naturliga orsaker. Under medeltiden upplevde jorden en varm period, då man odlade vindruvor i Skåne och vikingarna fann stora gräsmarker vid Grönlands kust. Därefter kom vad som brukar kallas ”den lilla istiden”. Det var så kallt att Karl X Gustavs armé kunde gå över havsisen mellan Danmarks öar. Att det nu blir varmare igen kan mycket väl vara en del av en naturlig temperaturcykel, där temperaturen går mot en mer normal nivå.

FN:s klimatpanel som är den viktigaste källan till domedagsscenarierna bygger i stor utsträckning på geologen Michael Manns forskning. Mann presenterade för ett antal år sedan en fängslande kurva över jordens klimat som visade att temperaturen varit jämn under 900 år, men ökat dramatiskt sedan växthusgaser började släppas ut. Att dessa antaganden är orimliga har dock påvisats av åtskilliga forskare. Bland annat hävdar statistikexperten Steven McIntyre och ekonomiprofessorn Ross McKitrick att de vetenskapliga beräkningar och modeller som ligger till grund för Manns modell är så fulla av felaktigheter och manipulationer att de inte kan klassas som vetenskapliga. Den tyske klimatforskaren Hans von Storch kommer även han fram till liknande slutsatser, liksom den svenske meteorologen och naturgeografen Anders Moberg.

Trots detta används fortfarande dessa antaganden för (o)tänkbara framtidsscenarier. I Aftonbladets artikelserie beskrivs hur ”klimatflyktingar” i framtiden försöker ta sig in i Sverige illegalt eftersom människor dör av hettan i Centraleuropa och ådrar sig fruktansvärda epidemier i Sydeuropa.

Att vi i Sverige får en ensidig bild av klimatdebatten i massmedier och från politiker är inte konstigt. Medierna är svaga för larmrapporter och de statsvänliga politikerna har mycket att vinna på katastrofscenarier. Med hänvisning till jordens välmående kan de utöka sin makt genom hög beskattning och omfattande regelverk. Staten får exempelvis in 40 miljarder bara från bensinskatten och med en mängd olika regleringar kan man styra hur vi tar oss till jobbet eller värmer upp våra hus.

Enligt en demo­skopundersökning som idéhistorikern Johan Norberg lät genomföra förra året har människor en gravt felaktig bild av hur det förhåller sig med den globala miljön. Trots att mycket förbättrats är människor övertygade om motsatsen. Och det kanske inte är så konstigt när över 40 procent av journalisterna sympatiserar med miljöpartiet eller vänsterpartiet, de partier som har det mest utpräglade kontroll- och regleringsperspektivet på miljöfrågor.

För oss som önskar en mer nyanserad debatt finns dock hopp för framtiden. I motsats till vad Aftonbladet hävdar börjar många framstående klimatforskare få gehör för en alternativ bild. Exempelvis publicerades för ett tag sedan en studie i tidskriften Science som visar att polarisarna blir tjockare och i en rapport från Världsnaturfonden framgår att antalet isbjörnar i världen ökar. Tidigare i år skickade också 30 framstående klimatforskare ett uppmärksammat brev till den nyvalde kanadensiske presidenten med vädjan om att ompröva landets alarmistiska och interventionistiska miljöpolitik.

Dagens debattör:

Jonas Pettersson, 26 år, Uppsala, statsvetare, jobbar med omvärldsbevakning på tankesmedjan Captus
Jonas Pettersson, 26 år, Uppsala, statsvetare, jobbar med omvärldsbevakning på tankesmedjan Captus

Jonas Pettersson

Publisert: