Läs på innan ni klagar på SD:s klimatpolitik

Martin Kinnunen: Fel att associera oss med Trumps klimatskeptiska utspel

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det står alla fritt att kritisera oss för vår miljöpolitik och vi är inte obekväma med att befinna oss utanför åsiktskorridoren, skriver Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson i SD.
Foto: JOHNÉR
Det står alla fritt att kritisera oss för vår miljöpolitik och vi är inte obekväma med att befinna oss utanför åsiktskorridoren, skriver Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson i SD.

DEBATT. Under den senaste veckan har Sverigedemokraternas miljöpolitik varit föremål för diskussion. Man vill associera oss med Trumps klimatskeptiska utspel och att vi vill spara stora summor på miljö- och klimatpolitik.

Det stämmer att vår miljöbudget är drygt två miljarder lägre än regeringens. Detta har vi gemensamt med samtliga Allianspartier, utom Kristdemokraterna som lade sig tre miljarder under regeringens nivå i sitt budgetförslag. Men i själva verket är det regeringen som avviker genom att kraftigt öka miljöbudgeten genom satsningar som riksdagsmajoriteten bedömer som felriktade.

Vi i Sverigedemokraterna avvisar dessutom vissa av regeringens klimatsatsningar eftersom vi ser dem som ineffektiva och vi har exempelvis det Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet med oss i denna kritik. Regeringen öser subventioner över väderberoende vind- och solkraft vilket hotar vår koldioxidfria energiförsörjning.

Man höjer flygskatten, vilket kommer minska priset på utsläppsrätter och eventuellt öka flygandet utomlands samtidigt som det slår undan benen för svensk landsbygd. Utöver detta vill man ge de som behöver bilen världens högsta bensinskatter.

I ett helhetsperspektiv har vi andra prioriteringar än andra partier, men avviker inte särskilt mycket från övriga oppositionen. Vi har den mest ambitiösa finansieringen vad gäller sanering av förorenad mark och åtgärder för Östersjön. Vi har alltså ett lite större fokus på Sverige och vår egen region, där vi kan göra störst skillnad. Vi drar också ned på SMHI:s forskning och lägger drygt motsvarande belopp på annan miljöforskning.

Vad gäller vår syn på koldioxidutsläpp och klimatförändringar skiljer den sig från övriga partier i två avseenden. För det första hymlar vi inte om att scenarierna för framtiden är osäkra. Det är ytterst egendomligt hur Sveriges klimatminister kan anklaga oss för att sprida myter när vi konstaterar att KVA bedömer modellerna för framtida klimat som osäkra och presenterar ett intervall på en till fyra graders temperaturökning.

Problematiken ligger i hög grad ligger utanför Sverige, som bara står för ungefär en tusendel av världens utsläpp av växthusgaser. Frågan måste alltså hanteras inom ramen för internationella överenskommelser.

Kopplingen mellan koldioxid i atmosfären och global medeltemperatur är väl belagd, vi säger inget annat. Och på stabil ideologisk grund agerar vi utifrån försiktighet och medverkar gärna till att minska Sveriges oljeberoende. Därmed står vi sakpolitiskt ganska nära flera andra partier i riksdagen och vår miljö- och energipolitik är både balanserad och realistisk.

Den viktigaste framtidsfrågan för att minska Sveriges oljeberoende utgörs av att bevara och modernisera kärnkraften, vilket är en profilfråga för oss. God tillgång på väderoberoende, fossilfri energi kommer de närmsta decennierna att bana väg för en elektrifiering av transportsektorn, men tyvärr är det bara Sverigedemokraterna och Liberalerna som fullt ut står upp för kärnkraften.

Sverigedemokraterna avvisar som enda parti i riksdagen import av jordbruksbaserade biodrivmedel, vilket bara flyttar utsläppen till andra länder och dessutom ökar trycket på naturliga biotoper. Här är det de andra partiernas politik som kritiseras av europeiska miljöorganisationer.

Det står alla fritt att kritisera oss för ovanstående och vi är inte obekväma med att befinna oss utanför åsiktskorridoren. Men vi vill att debatten ska föras utifrån den politik vi står för.


Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE