Debatt

Vaccinvägrare ska inte få välja förskola

Debattörerna: Valet att avstå vaccin för sina barn får inte gå ut över säkerheten för andra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anna Starbrink och Lotta Edholm: ”Det egna valet att avstå från att vaccinera sina barn får inte gå ut över säkerheten för andra. Därför föreslår L:s sjukvårdsgrupp att föräldrar som väljer bort vaccin inte borde kunna välja förskola fritt.”
Anna Starbrink och Lotta Edholm: ”Det egna valet att avstå från att vaccinera sina barn får inte gå ut över säkerheten för andra. Därför föreslår L:s sjukvårdsgrupp att föräldrar som väljer bort vaccin inte borde kunna välja förskola fritt.”

DEBATT

DEBATT. Vaccinet är ett av mänsklighetens allra största framsteg. Den engelske läkaren Edward Jenners upptäckt och innovation att sekret från ofarliga kokoppor skapade immunitet mot livsfarliga smittkoppor, revolutionerade vården för drygt 200 år sedan – kanske den största landvinningen för hälsan, innan antibiotikan.

Vaccin utvecklas för allt fler virus och sjukdomar, och erbjuder ett allt bättre skydd mot allt från vardagliga men besvärliga smittor till livsfarliga epidemier. Men vaccinet bygger på att vi alla hjälps åt.

Skyddet skapas genom att nästan alla är vaccinerade – det är så smittspridning kan stoppas innan den har börjat. Vissa människor tål inte vaccinerna, och för dem är det extra viktigt att de som kan verkligen låter vaccinera sig.

Vaccinationer handlar om att tillsammans skydda oss mot ohälsa och livsfarliga sjukdomar. Vi måste slå vakt om friheten och tryggheten för de barn som av olika skäl, till exempel underliggande sjukdomar, inte kan vaccineras.

Tyvärr sprids missförstånd, okunskap och rena lögner om vaccin över världen. Det finns anti-vaccinationsrörelser som av olika dunkla skäl motsätter sig detta viktiga skydd för mänskligheten.

I Sverige ser vi hur följsamheten till våra allmänna vaccinationsprogram för barn varierar mellan olika områden.

I vissa delar av landet är det mer än 10 procent av barnen som inte får skydd mot mässling, påssjuka och röda hund när vaccinet ges vid 18 månaders ålder. Det är allvarligt, av flera skäl.

Barn som inte vaccineras av andra skäl än medicinska bedömningar utsätts inte bara för risken att själva bli smittade av allvarlig sjukdom som mässling. De utgör också en risk för andra människor som av olika skäl inte kunnat vaccineras eller som vuxit upp i länder som inte har utvecklade vaccinationsprogram.

Det egna valet att avstå från att vaccinera sina barn får inte gå ut över säkerheten för andra barn. Därför föreslår Liberalernas sjukvårdsgrupp att föräldrar som väljer bort vacciner för sina barn, därför inte borde kunna räkna med att kunna välja förskola fritt.

Ovaccinerade barn ska inte samlas på vissa förskolor – då ökar risken för smittspridning markant.

Istället får en bedömning utifrån risk för smittspridning vara vägledande för hänvisning till annan förskola, om föräldrarna genom sitt beslut riskerar att utsätta andra barn för smitta.

Dispens bör ges bara till barn som av medicinska skäl inte kunnat få sin vaccination. Det är så vi ser till att vi skyddar de utsatta barnen i befolkningen och ger alla barn de bästa framtidschanserna.

Ingen ska tvingas till vårdens insatser, utöver den strängt reglerade tvångsvård som gäller i dag. Det är en frihet vi liberaler försvarar. Men friheten att avstå vaccination innebär då också att man måste ta hänsyn till andra, mer utsatta, barns rätt att slippa utsättas för risker.

Friheten för barn att få växa upp friska är det vi liberaler i första hand måste försvara.


Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Vaccin

LÄS VIDARE

DEBATT. Gå inte på lögnen om mässling – vaccinera

ÄMNEN I ARTIKELN

Vaccin

Lotta Edholm

Anna Starbrink

Mässling