Debatt

Du viker ner dig för Trump, Wallström

Debattören: Så länge affärsrelationerna inte drabbas accepterar regeringen att medborgare särbehandlas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Masoud Kamali, professor på Mittuniversitetet, om inreseförbud i USA: ”Så länge affärsrelationerna mellan Sverige och USA inte drabbas accepterar den svenska regeringen särbehandlingen av svenska medborgare. ”

DEBATT. Donald Trumps inreseförbud drabbar många svenska medborgare och bryter mot likabehandlingsprincipen av medborgarna. Fria- och medborgerliga rättigheter gäller inte alla medborgare. Det framhålls ofta att medborgarskapet inte ska vara villkorat av en medborgares födelseland, hudfärg, religion, kön och andra åtskiljande kategorier. Men detta är en sanning med modifikation.

Rättigheter som en medborgare har i Sverige är i mångt och mycket villkorade av bland annat hens födelseland, religion och etnicitet.

Faktum är att det formella medborgarskapet inte gäller alla medborgare. Olika inreseregler till USA för olika svenska medborgare har gällt länge utan att regeringar, oavsett politisk färg, har gjort någonting för att skydda sina medborgares rättigheter.

En sådan handfallenhet mot det mäktiga landet USA visar att rättigheterna oftast ger vika för storleken av ett lands ekonomiska och militära makt. Regeringen kräver lojalitet av sina medborgare utan att vara själv lojal mot sina medborgare och förverkliga sin del av det sociala kontraktet genom att skydda medborgarnas rättigheter.

För några år sedan blev jag inbjuden av den amerikanska staten för att delta som huvudtalare vid en konferens i Washington om ”Islam and democracy” på grund av min forskning i området. Några dagar innan avgången från Sverige blev jag kontaktat av flygbolaget och informerades att jag inte kunde resa till USA utan att ha giltigt visum.

Jag informerade flygbolaget att jag var svensk medborgare, men fick veta att eftersom jag var född i Iran kunde jag inte betraktas som ”riktig svensk”.

Jag som var då tillsatt av regeringen som statlig utredare för utredningen om ”makt, integration och strukturell diskrimineringen” och jobbade på regeringskansliet.

Jag kontaktade utrikesdepartementet och frågade varför det görs skillnad mellan medborgare och medborgare. Jag fick svaret att tyvärr har USA sina egna regler för vem som får resa in i landet och att ”vi för kontinuerlig diskussion med amerikanerna” för att få till stånd en förändring. Detta var år 2005 och den diskussionen verkar inte ha gett något resultat än. Tvärtom. Diskriminerade regler för svenska medborgare har förstärkts.

Diskriminering i sin rätta bemärkelse, det vill säga negativ särbehandling av vissa människor på grund av deras födelseland och religion har pågått länge utan att regeringen tagit sitt ansvar för sina medborgare.

Vackra och politiskt korrekta tal och deklarationer om alla människors lika värde, lika behandlingsprincipen, icke-diskrimineringsambitioner, religionsfriheten med mera faller platt i en tid av ökad diskriminering och rasism som gör att de etablerade partierna successivt anpassar sig till den nya verkligheten där skillnaderna mellan människor cementeras och accepteras. Så länge affärsrelationerna mellan Sverige och USA inte drabbas accepterar den svenska regeringen särbehandlingen av svenska medborgare.

Även media förhåller sig okritiskt till detta och om det förekommer kritik mot beslutet legitimeras den genom att försöka visa hur affärskontakterna och eventuellt den kulturella eliten drabbas av detta och få verkar bry sig om alla de människor som har sina familjer i USA oavsett om dessa är affärsmän- och kvinnor, professorer och skådespelare eller arbetslösa och pensionärer.

Utrikesminister Margot Wallström kan vara hur kritisk som helst mot Ryssland för att landet diskriminerar sina medborgare eftersom detta ligger i linje med USA:s utrikespolitik men när det gäller kritiken mot USA blir tonen annorlunda. Hon säger sig har ”ställt frågan till amerikanerna” om intresseförbundet för vissa svenska medborgare och väntar på besked.

Detta är ingenting annat än ett spel för galleriet eftersom diskriminerande inreseregler för olika medborgare har gällt länge och Sveriges regeringar har förhållit sig passiva till detta. Olika inreseregler för svenska medborgare drabbar inte bara vissa svenska medborgare utan är också ett hån mot Sverige som land när USA bestämmer innebörden i svenskt medborgarskap.


Masoud Kamali, professor, Mittuniversitetet

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM