Debatt

Så ordnar vi bostäder och jobb åt nyanlända

Debattören: Med rätt helhetstänk går det att lösa integrationen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: THINKSTOCK/JOHNÉR
Framgångsrikt integrationsarbete kräver modigt och innovativt ledarskap. De kommuner som visar på goda resultat har alla det gemensamt, skriver Anders Nordstrand.

DEBATT. För sex år sedan, den 15 mars 2011, startade kriget i Syrien. Över 4 miljoner syrier är på flykt utanför landet och ytterligare fler flyr från förödelse och död i andra oroshärdar. Flera av dem har kommit till Sverige.

Ingen kan undgå att vi lever i en tid med stora, ofrivilliga folkrörelser. Migrationens påverkan på och integrationens betydelse för samhällsutvecklingen är en av vår tids stora utmaningar – och mitt i detta står de allmännyttiga bostadsföretagen.

Segregationen och trångboddheten är en realitet i våra bostadsområden. Men det finns även andra, hoppfulla bilder som är viktiga att förmedla och som visar på vägar framåt.

Under ett års tid har bransch- och intresseorganisationen Sabo med hjälp av experter från Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg och MKB Fastighets AB i Malmö besökt 40 kommuner. Målet har varit att inventera konkreta åtgärder som kan hjälpa bostadsföretag, kommuner och andra att förbättra integrationen av nyanlända.

Vår kartläggning leder oss till några klara slutsatser:

Framgångsrikt integrationsarbete bygger på helhetstänket bostäder-arbete-skola. De är viktiga pusselbitar för en god etablering i det svenska samhället och för att lyckas med det krävs vardagsnära arbete, uthållighet och innovativa samarbeten.

Framgångsrikt integrationsarbete kräver modigt och innovativt ledarskap. De kommuner som visar på goda resultat har alla det gemensamt.

Ett gott exempel på detta är Oskarshamn. Där samarbetar Arbetsförmedlingen, Lernia, kommunen och Scania. Nyanlända kan få en skräddarsydd utbildning som inkluderar yrkessvenska och anställning hos Lernia. Efter sex månader övergår det till fast anställning hos Scania. Det kommunala bostadsföretaget Byggebo bidrar med lägenheter med näringslivsförtur.

Frågor som ständigt återkommer i kommunerna är behovet av nyproduktion och att byggpriserna måste sänkas. Att bygga för alla och inte göra särlösningar är ett annat tydligt budskap. Socialt hållbar renovering står också högt upp på listan. Det kan handla om att ställa sociala krav i upphandlingen av renoveringen för att skapa jobb eller om att erbjuda hyresgästerna en valmöjlighet där olika nivåer på renoveringen ger olika hyresnivåer.

Ett särskilt problem är ebo, lagen om eget boende, som spär på trångboddheten. Frågan har frekvent tagits upp i samtalen med kommunerna och visar sig nu vara en svårighet också på mindre orter. Därför bör även regelverket för ebo ses över och effekter och konsekvenser av det utvärderas.

Ett sådant arbete ligger i både de enskilda individernas, fastighetsägarnas, kommunernas och Sveriges intresse.

De allmännyttiga bostadsbolagen kan inte minska lidandet i Syrien men vi kan bidra till integration och samhörighet för de som flytt hit från Syrien och andra länder som är drabbade av krig, förtryck, svält och miljökatastrofer. Det är en del i vårt uppdrag att ta samhällsansvar.

Därför växlar Sabo nu upp arbetet med integrationsfrågorna. Inom kort presenterar vi ett nyinrättat strategiskt integrationsråd som dels ska utarbeta strategier och metoder för allmännyttans integrationsarbete, dels identifiera och föra fram de åtgärder som stat och kommun bör ta tag i för att de allmännyttiga bolagen ska kunna utföra ett framgångsrikt arbete på längre sikt. Även andra samhällsaktörer kommer att knytas till rådet.

Integrationen är en av vår tids största utmaningar och allmännyttan både kan och vill vara med och bidra till lösningar.


Anders Nordstrand


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ:

FAKTA: Ett år efter flyktinghösten – härifrån kommer flyktingarna nu

ARTIKELN HANDLAR OM