Debatt

Skärp straffen för alla våldtäktsbrott

Debattörerna: Lagstiftningen måste markera hårdare mot sexbrott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sexualbrott måste både bestraffas hårdare och polisen måste få bättre utbildning för att reda ut brotten, skriver debattörerna Tobias Billström (M) och Tomas Tobé (M).
Sexualbrott måste både bestraffas hårdare och polisen måste få bättre utbildning för att reda ut brotten, skriver debattörerna Tobias Billström (M) och Tomas Tobé (M).

DEBATT

DEBATT. Alldeles för få sexualbrott utreds och klaras upp. Brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Och samtidigt är straffen för våldtäkt låga. Moderaterna lägger därför idag fram ett åtgärdsprogram i syfte att fler gärningsmän som gjort sig skyldiga till våldtäkt och andra former av sexualbrott ska lagföras och dömas till hårdare straff.

Straffen för alla våldtäktsbrott ska skärpas. En höjning av minimistraffet skulle få en reell effekt vad gäller straffen för brottsligheten eftersom domstolarna ofta dömer i nedre delen av straffskalan. Det innebär bland annat att straffminimum för våldtäkt höjs från fängelse 2 år till fängelse 3 år. Straffminimum för våldtäkt har inte höjts sedan brottsbalken infördes för mer än 50 år sedan. Vi föreslår att våldtäkt ska leda till ett fängelsestraff mellan 3-7 år. Det är dags att lagstiftningen markerar med vilket allvar man ser på denna typ av brottslighet. Det finns också anledning att se strängare på vissa former av sexuella ofredanden som inte når upp till vad som utgör en våldtäkt. Därför bör en ny rubricering med en högre straffskala införas för sexuellt ofredande.

Brottsutredningarna ska bli bättre. Kunskap och engagemang är två helt avgörande faktorer för att polisens utredare ska klara upp våldtäktsärenden. Vi vill därför att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner. För att ytterligare stärka utredningarna ska vidare en åklagare alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden. För att åstadkomma bättre bevisning bör det vidare skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande och tilltalad i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet.

Skadeståndsbeloppen ska höjas. En person som utsätts för en våldtäkt får som utgångspunkt 100 000 kronor i så kallad kränkningsersättning. Moderaterna vill att det beloppet ska vara avsevärt mycket högre. Detsamma gäller kränkningsersättningar som utgår för övriga sexualbrott.

Preskriptionstiderna ska förlängas. Vi vill ta bort preskriptionstiderna vad gäller sexualbrott mot barn. Även preskriptionstiderna för sexualbrott mot vuxna bör förlängas.

Begreppet våldtäkt ska behållas. Moderaterna motsätter sig sexualbrottskommitténs förslag om att begreppet våldtäkt ska ersättas med begreppet sexuellt övergrepp. Ett namnbyte riskerar, som många remissinstanser påpekat, att ge en bild av att lagstiftaren nedvärderar brottets karaktär.

Brottsoffret ska få ett bättre stöd av ett eget juridiskt ombud. Det är centralt att alla som utsatts för sexualbrott ska få möjlighet att få ett särskilt ombud – så kallat målsägandebiträde – tidigare under processen. Vi vill också att kraven på kompetens och lämplighet för den som utses till målsägandebiträde ska skärpas.

Det brottsförebyggande arbetet måste stärkas. Det finns anledning att göra en omfattande studie av de sexualbrott som begås. Slutsatserna i en sådan studie kan bland annat användas i olika riktade informationsinsatser för att förebygga brott. Det handlar bl.a. om brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås och mot vilka.

Riksdagens partier är överens om att införa en våldtäktslagstiftning som bygger på frivilligt deltagande. En sådan lagstiftning skickar en viktig signal om relevanta gränssättningar. Men lagstiftningen kommer i sig inte leda till fler fällande domar. För det behövs fler och mer konkreta åtgärder för att på allvar förbättra hanteringen av sexualbrottsmålen. Därför hoppas vi att riksdagens övriga partier ska ansluta sig till våra förslag.

Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen (M)
Tomas Tobé, Justitieutskottets ordförande (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sexualbrott

LÄS VIDARE

DEBATT. Nej, du kallar inte min dotter ”hora”

ÄMNEN I ARTIKELN

Sexualbrott

Moderaterna

Brott

Tomas Tobé

Tobias Billström

Våldtäkt