Debatt

Trump är värre för Sverige än för USA

Debattören: Vi kan inte längre räkna med USA:s stöd vid ett krisläge

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är över utrikespolitiken Trump kommer att ha störst makt. Han har varit tydlig med att USA inte kommer att hjälpa länder utanför Nato – vilket radikalt förändrar situationen för Sverige. Ryska militära aktioner mot Baltikum kan dessutom vara möjliga redan i början av nästa år, skriver Olle Wästberg.
Det är över utrikespolitiken Trump kommer att ha störst makt. Han har varit tydlig med att USA inte kommer att hjälpa länder utanför Nato – vilket radikalt förändrar situationen för Sverige. Ryska militära aktioner mot Baltikum kan dessutom vara möjliga redan i början av nästa år, skriver Olle Wästberg.

DEBATT

DEBATT. För den vanlige amerikanen – som inte är papperslös immigrant - kommer sannolikt Donald Trumps valseger inte att betyda så mycket.
USA har en offentlig sektor som – om man bortser från militärutgifterna - är hälften av Sveriges. Välfärdssystemet är långt svagare. Delstaterna är starka. Politiska beslut i Washington påverkar bara i begränsad omfattning människors vardag.

Den amerikanske presidenten har dessutom begränsad makt över inrikespolitiken även om Trump nu har en helt republikansk kongress att samarbeta med.

Däremot är presidentens makt över utrikespolitiken stor. Han kan till och med starta kärnvapenkrig utan att fråga kongressen. Trump har lovat att första dagen upphäva handelsavtal och alla klimatavtal. Det kan presidenten göra på egen hand.

Sverige och svenskarna påverkas sannolikt mer av den nya amerikanska administrationen än vad amerikanerna gör.

Redan nu har vi sett hur börsen rasat. Skulle det bli varaktigt inverkar det på svenska pensionssparare. Själva osäkerheten inför Trumps maktövertagande skapar kortsiktighet i ekonomiska placeringar. Om Trump skulle uppfylla sitt vallöfte, något jag dock betvivlar, att införa en 45-procentig skatt på kinesiska varor skulle det kunna utlösa en världsomfattande recession.

Vi får räkna med ett mer slutet och protektionistiskt USA. Det är allvarligt för ett exportberoende land som Sverige. Vi exporterar 50 procent av vår BNP, medan USA lätt kan vara i stort sett självförsörjande.

Det kommer också att bli svårare för svenskar att få tillstånd att arbeta, studera och forska i USA. Med tanke på USA:s dominans när det gäller toppuniversitet får det effekter på svensk utveckling.

Allra mest potentiellt skrämmande är dock säkerhetspolitiken. Trump har ju som slagord använt sig av namnet på den organisation den svenskättade fascisten Charles Lindbergh ledde när han arbetade för att USA skulle hålla sig utanför Andra världskriget: America First!

Donald Trump har varit tydlig med att USA inte kommer att hjälpa länder som inte är med i Nato och kanske inte heller Nato-länder som betalat för lite. Svensk alliansfrihet har byggt på ett samarbete med USA och att vi i ett krisläge skulle få stöd. Det är en situation som nu radikalt kan förändras.

En obehaglig risk kommer att finnas i början av nästa år. Det amerikanska systemet innebär att nästan alla statstjänstmän byts ut vid skifte av president. Obamas folk kommer naturligtvis att redan nu börja söka sig till andra jobb. Det innebär att Vita huset kommer att vara starkt försvagat i slutet av året.

Trump tillträder den 20 januari. Hans ministrar och rådgivare kommer sannolikt att vara tämligen oerfarna. USA:s statsledning kommer alltså att ha låg analysförmåga och dålig beslutskapacitet de första månaderna nästa år.

Ingen vet vad Putins militära upprustning i Östersjöområdet står för. Men misstanken är att det finns en avsikt från Ryssland att kontrollera de baltiska staterna. Det tillfälle där militära aktioner mot Baltikum skulle vara möjliga är just i början av nästa år.

Själva osäkerheten kring hur en Trump-adminstration kommer att agera kan orsaka stor skada. Under valkampanjen motsade sig Trump inte sällan och förde fram motstridande åsikter. När det påpekades för honom ryckte han på axlarna och sa:

– Jag är ingen politiker.

Det går inte att säkert säga hur Trump kommer att agera i många frågor. Han undvek att lägga fram politiska program. Det är en osäkerhet i världspolitiken som kan inbjuda till aggressivitet.


Olle Wästberg


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Donald Trump

LÄS VIDARE

Asien dominerar USA:s agenda - oavsett Trump

ÄMNEN I ARTIKELN

Donald Trump

Ryssland

Nato

Säkerhetspolitik

Utrikespolitik

Baltikum

Olle Wästberg