Våra partier har tappat kontakten med folket

Debattören: Sverigedemokraterna är mest toppstyrt av alla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Partierna har blivit allt mer centralstyrda. Den interndemokrati som växte på 1960- och 70-talen har nu gått åt andra hållet. Populismen i Europa – liksom Donald Trump - har hämtat näring ur missnöjet mot de etablerade partierna, skriver Olle Wästberg. Bilden är ett montage.

Getty/TT / Lotte Fernvall / Björn Lindahl

DEBATT. De politiska partiernas anseende har sjunkit under flera år. Sannolikt innebär de senaste veckornas utveckling att stödet för partierna fortsätter neråt.

Sverige är i grunden en partidemokrati. De politiska partierna är centrala för demokratin och partierna har nomineringsmonopol.

Eftersom Sverige har längst mellan valen av demokratier – vi skiljer ju inte lokala och nationella val – är kanaler som partimedlemskap helt centrala för en levande demokrati. Men medlemstalet i politiska partier har sjunkit drastiskt.

Som Ann-Kristin Kölln, statsvetare vid Göteborgs universitet, visade i en forskningsredovisning åt Demokratiutredningen, som redovisades för två år sedan, har de politiska partierna blivit en spillra av vad de varit.

I slutet av 80-talet – dock under kollektivanslutningens tid - var 20 procent av de röstberättigade medlemmar i ett parti. För 20 år sedan var sju procent medlemmar i riksdagspartierna, idag under fyra procent.

Dessutom har partierna blivit allt mer centralstyrda. Den interndemokrati som växte på 1960- och 70-talen har nu gått åt andra hållet. Populismen i Europa – liksom Donald Trump - har hämtat näring ur missnöjet mot de etablerade partierna. Detsamma gäller i Sverige.

Sverigedemokraterna är det mest toppstyrda av alla svenska partier.

Faktum är att de populistiska partierna ofta är extremt toppstyrda. Att många röstar på dessa partier kan ses som en protest mot de traditionella partiernas erodering.

Sverigedemokraterna är det mest toppstyrda av alla svenska partier. Ledningen beslutade t ex vilka som skulle stå på riksdagslistorna över hela Sverige.

En dryg tredjedel av alla partimedlemmar ansåg i en forskningsredovisning till Demokratiutredningen de inte hade något inflytande i sitt parti. Nära två tredjedelar av partimedlemmarna önskade att val av partiledare skulle ske genom medlemsomröstning. Något sådant har aldrig skett.

Dock har man i många partier ”provval” inför att listorna till kommun, landsting och riksdag ska fastställas. Också det sker dock i allt mindre utsträckning.

Det som händer kring Anna Maria Corazza Bildt illustrerar den centraliseringen som gör att partierna vänder medlemmarna ryggen. Corazza Bildt har nominerats till omval i Europaparlamentet, av en rad moderata lokala organisationer.

Den moderata nomineringskommittén vill dock ha andra kandidater och strök henne helt från listan. Det är naturligtvis deras sak, men beslutet ska fattas av Moderaternas partiråd den 23 november.
Partimedlemmarna hålls helt utanför.

De politiska partierna måste inse att de är en del av dagens demokratiproblem, men att de också kan vara en del av lösningen. Men då måste de öppna för medlemmarna att bestämma.


Olle Wästberg, ordförande i 2014 års Demokratiutredning

Publisert: