Publicerad:
Uppdaterad:

Gravida som får sjukpenning måste vara sjuka

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att få sjukpenning när man är gravid krävs det att man är sjuk, eller att kvinnan fått en graviditetskomplikation som är av sådan omfattning att den kan betraktas som sjukdom.

Detta sjukdomstillstånd ska inskränka på arbetsförmågan i någon grad för att sjukpenning ska utbetalas.

Den behandlande läkaren gör en medicinsk undersökning av patienten och utfärdar ett intyg som beskriver sjukdomstillståndet och hur sjukdomen begränsar arbetsförmågan.

Försäkringskassan gör en bedömning utifrån arbetsförmåga och fattar beslut i ärendet utifrån den beskrivning och övrig information som finns.

Försäkringskassan gör den juridiska bedömningen i ärendet och fattar beslut, som kan överklagas.

När det gäller försäkringskassans bedömning vid graviditet gäller följande:

l?Vi utgår från att graviditet är ett friskt tillstånd som naturligt påverkar kvinnans funktionsförmåga till exempel trötthet och ont i ryggen.

l?Att inte kunna arbeta till följd av en naturlig graviditet är inte grund för ersättning.

l?Styrker underlaget från läkaren att den gravida kvinnan är sjuk, prövar vi om hon kan arbeta deltid.

l?Arbetsförmågan sätts i relation till hela arbetsmarknaden om man är arbetslös, och till hela arbetsplatsen om man har arbetsgivare

Det är angeläget att sjukförsäkringssystemet inte bidrar till att göra friska tillstånd sjuka, utan reserveras för arbetsoförmåga på grund av sjukdom.

Vi kan tyvärr inte kommentera enskilda ärenden utan bara redogöra för de lagar och regler försäkringskassan tillämpar och som utfärdats av riksdag och regering.

Margaretha Bergagård (Biträdande försäkringschef Försäkringskassan Länskontoret Östergötland)

Publicerad:
Publicerad: