ÅSIKT

Jobbigt för MP att stå för flygstoppet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Miljöpartiet har under lång tid försökt förflytta bilden av sin egen politik. Det är då självklart jobbigt att bli påmind om hur man tidigare uttryckt sig. Att ledande representanter från Miljöpartiet därför går ut och påstår av vi som debattörer ljuger om MP:s negativa inställning till flyget får därför något av ett löjets skimmer över sig.

Att vi som gröna liberaler granskar ett parti som påstår sig inte alls vara tillväxtfientliga är givetvis inget konstigt. Och bara för att göra källorna helt klara så har miljöpartister i skrift uttryckt sig i termer av att förbjuda flyget. I partiets förslag till klimatberedningen står att läsa:

”I ett modernt klimatsmart samhälle finns det i Sverige inte plats för inrikesflyg söder om Sundsvall (Gotland undantaget). Vi måste besluta oss för att sätta ett slutdatum då trafiken ska ha upphört...".

Per Bolund (MP) skriver vidare att det kommer att bli onödigt att resa med flyg till våra storstäder. Och det är klart att snabbtåg kommer att vara ett fantastiskt sätt att ta sig fram mellan områden där många människor bor, men det finns också många svenskar som lever i glesbefolkade delar av landet, där snabbtågskalkylen helt enkelt inte går ihop.

Varför vill Miljöpartiet begänsa folks möjligheter att resa? Både tåg och flyg behövs! Det måste vara resenären som väljer det färdmedel som för tillfället passar bäst, inte vi politiker.

Miljöpartiet beklagar sig också över att deras spårvision inte införts. Och återigen ställer vi oss frågan hur Miljöpartiet, som i nära samarbete med Perssonregeringen bestämde statens budget, kan låtsas som att de saknar ansvar?

Vi är stadsbor men lever också på de allmänna vägarnas landsbygd. Att tro att snabbtåg och två kronor mer bensinskatt i skulle lösa svenskarna transportbehov visar på bristande förståelse för folks vardag.

Centerpartiet tror på teknikens och Sveriges framtid. Elbilar behövs liksom annat bränsle. Och just därför har Alliansen satsat på fokuserade exportsatsningar av miljöteknik, miljösamarbeten med USA, Braslien och Kina samt investeringar i forskning och utvecklingar. Det här är satsningar som tidigare regeringar aldrig varit i närheten av.

Centerpartiet var det första parti i Sverige som föreslog koldioxidskatt och som anhängare av marknadsekonomi anser vi att företagen ska bära de kostnader som påverkar våra gemensamma nyttigheter.

Men en röst på Miljöpartiet är en röst för att minska människors rörlighet, skatta bort jobb och stänga ner flyget i Sverige. Det är vare sig klimatsmart eller bra för ekonomin. Centerpartiet står både upp för fler jobb och samtidigt värnar klimatet.

Elisabeth Thand-Rinqvist (C), riksdagskandidat i Stockholm
Frank Nilsson (C). riksdagskandidat i Norrbotten