Så mycket har paret Reinfeldt sänkt sin skatt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ibrahim Baylan (S): Statsministerns ”allmänintresse” är synonymt med egna privatekonomin

Anders Borg och paret Fredrik och Filippa Reinfeldt vinkade glatt i samband med kronprinsessan Victorias bröllop. Och de har all anledning att vara glada, menar debattören.
Anders Borg och paret Fredrik och Filippa Reinfeldt vinkade glatt i samband med kronprinsessan Victorias bröllop. Och de har all anledning att vara glada, menar debattören.

Moderaterna har förnyat sin retorik under sin nuvarande partiledare. Därom råder intet tvivel. Enligt moderatledaren är det nu ”allmänintresset” som är partiets ledstjärna i politiken. Men de flesta vet att klyftorna har ökat under mandatperioden och att de som har det bäst har tjänat mest på skatteförändringar och reformer under mandatperioden.

Vår granskning visar att statsministern i praktiken sätter likhetstecken mellan allmänintresset och sin egen privatekonomi. Under mandatperioden har borgerliga majoriteter i riksdag och kommunfullmäktige beslutat att statsministerns eget hushåll ska få skatten sänkt med 125 000 kronor per år. Vår beräkning utgår från hur mycket mindre skatt statsministerns hushåll betalar 2010 jämfört med om 2006 års regler hade gällt istället.

Samtidigt har arbetslösheten och klyftorna i Sverige ökat. Politik gör skillnad. Den borgerliga regeringen har satt skattesänkningar först. Det politiska målet har varit att öka klyftorna i Sverige. Klyftorna och inkomstskillnaderna har vuxit under den borgerliga regeringen och är nu de största sedan mätningarna började på 1970-talet. Det genuina utanförskapet – långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende – har som direkt effekt av regeringens politik ökat dramatiskt under de senaste fyra åren. För en statsminister som säger sig representera allmänintresset är det ett svårförklarligt resultat.

Regeringens misslyckande när det gäller jobben är också tydligt. Alla länder i EU drabbades av finanskrisen men länderna har hanterat den ekonomiska krisen väldigt olika. Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än i resten av EU. Trots ett starkt utgångsläge har fler förlorat jobbet än i jämförbara länder som Belgien, Tyskland och Finland. Det beror på att den borgerliga regeringen har satt skattesänkningar före investeringar i jobb. Även på detta område har allmänintresset fått stå tillbaka för skattesänkningar som har gynnat höginkomsttagare såsom statsministern själv.

Gapet mellan vad moderaterna säger att de vill göra och vad de faktiskt gör växer sig allt större. Moderaterna är det parti som vill införa en omvänd Robin Hood-skatt för vanliga arbetare. De borgerliga partierna går till val på en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, i kombination med olika avgifter för olika yrkesgrupper. En hotellstäderska eller kock ska betala mer än fyra gånger så hög avgift för att vara med i a-kassan som en ekonom på samma arbetsplats. Metallarbetaren på Scania ska tvingas betala mer än fyra gånger högre avgift än ingenjören.

Tydligare än så kan knappast de nya klyftor som växer fram i Sverige under den borgerliga regeringen illustreras. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring i kombination med orättvisa avgifter är en form av bakvänd fördelningspolitik. Det är ett sätt att driva på ökade klyftor i vårt land. Det är oansvarigt och oanständigt. Inkomstskillnaderna är redan de största i modern tid.

Det påstådda skälet till att vissa yrkesgrupper ska betala högre skatt än andra är att det skulle trycka ner deras löner och därigenom leda till lägre arbetslöshet. Svenska medel- och låginkomsttagare ska betala sina skattesänkningar med lönesänkningar. Efter att ha studerat resultatet av den senaste lönerörelsen vet vi att så inte blir fallet. Ökade klyftor skapar inte jobb. När detta argument nu har fallit kvarstår bara viljan att öka klyftorna i Sverige.

Väljarna bör av detta dra slutsatsen att statsministern inte förstår skillnaden mellan ett allmänintresse och det som gynnar höginkomsttagare såsom han själv. När han säger att han vill minska klyftorna så är det helt enkelt inte sant. Moderaterna är inte ett arbetarparti, för ett sådant parti för inte en omvänd fördelningspolitik som missgynnar de breda löntagargrupperna.

Valet den 19 september är ett avgörande val. Fler jobb står mot ökade klyftor. Högre kvalitet i välfärden står mot skattesänkningar som gynnar de välbeställda. Avskaffad pensionärsskatt står mot straffskatt på pension. Utbildning och kompetens står mot en politik för lägre löner. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att byta färdriktning på politiken. Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Klyftorna i samhället ska minska. Så växer ekonomin och så kan vi förbättra vården och skolan. Det tjänar alla på.

Ibrahim Baylan
Partisekreterare (S)

Aftonbladets bloggarAftonbladets bloggar
Publisert:

Ämnen i artikeln