ÅSIKT

MUF: MP har bytt arbetslinjen mot semesterlinjen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Partiets vänstersväng är förödande för unga som vill jobba

När Miljöpartiet visade upp sin nya kampanj ”Dags för en ny arbetslinje” nyligen var det många av oss som hoppades på att fler partier skulle följa efter och följa arbetslinjen. Bara under april månad var arbetslösheten bland oss unga 24,7 procent. Var fjärde ung i Sverige hade inte något jobb att gå till under april 2013, det är inte acceptabelt. Vi måste sänka trösklarna in till arbetsmarknaden, så att fler unga får chansen att visa upp vad de kan på arbetsmarknaden, arbetslinjen måste gälla oss unga också.

Utanförskapet som följer med ungdomsarbetslösheten är förödande för oss unga, vi förlorar möjligheten att bli vuxna, flytta hemifrån och följa våra drömmar. Istället tvingas vi in i ett ofrivilligt utanförskap som cementeras och blir hårdare för varje dag som går. Jobbfrågan är central både nu och under valet nästa år, och hoppet tändes något när delar av oppositionen aviserade att det var dags för en arbetslinje även i oppositionen och därmed bekräftade att man såg problemet med arbetslösheten. Tyvärr var denna ”nya arbetslinje” bara ett minne blott några dagar senare när Miljöpartiet samlades till kongress i Västerås.

Miljöpartiets 90-graderssväng till vänster under kongressen visade tydligt att ”den nya arbetslinjen” har ersatts med ”vi-som-inte-vill-eller-ska-jobba-alls-linjen”. Med visioner om ”medborgarlön”, fördubbling av arbetsgivaravgiften för oss unga, återinförandet av friår, sänkning av arbetstiden och ett förbud mot valfriheten i välfärden på agendan ska nu Miljöpartiet försöka prata jobb.

Ungdomsarbetslösheten har varit cementerat hög i flera decennier i Sverige. Det vägrar vi i Moderata Ungdomsförbundet att acceptera och vi tror att med fler jobb så kan även unga människor få vara med och bidra. När Miljöpartiet väljer att bedriva en jobbskadlig politik verkar det som att den högra handen inte vet vad den vänstra gör. I riksdagen pratar de om gröna jobb och fler jobb, på kongressen väljer de att prata om att jobba mindre och återinföra friåret. För att bli ett parti som skulle kunna vara med och leda Sverige till fler jobb har Miljöpartiet en lång väg att gå och väldigt mycket kvar att bevisa.

Enligt Miljöpartiet själva skulle arbetstidsförkortningen kosta skattebetalarna 250 miljarder kronor. Det motsvarar nästan 18 (!) stycken jobbskatteavdrag. I stället för att leverera konstruktiva förslag om hur fler människor kommer in till arbetsmarknaden och hur vi ser till att fler får möjligheten till att stå på egna ben väljer Miljöpartiet en helt annan väg, nämligen att fylla partiprogrammet med lösningar om hur vi ska jobba mindre, om ens alls. Kostnaderna för att anställa unga människor måste fortsätta sänkas om vi vill se sänkta trösklar in till arbetsmarknaden för oss unga. Att fördubbla kostnaden att anställa en ung person kommer inte leda till att fler unga får chansen på arbetsmarknaden, snarare tvärtom. Det kommer att bli färre unga som får ta steget in till ett första jobb om vi lägger på ytterligare kostnader på arbetsgivarna. Höjda skatter på anställning leder naturligt till färre anställningar. Ju mer det kostar att anställa en person desto färre personer kan anställas.

Valfriheten har länge bejakats av Miljöpartiet och deras kamp för friskolornas existens har varit hedervärd. Tyvärr vänder Miljöpartiet friskolekommittén ryggen bara några dagar efter att den kommit överens. Valfriheten som många människor har kommit att börja ta för given i vardagen, vilken skola barnen ska gå i, vilken läkarmottagning eller vilket ålderdomshem som ska besökas eller bos på är numera vardag i många kommuner. Det nya ställningstagandet ger en osäkerhet för friskolornas långsiktighet och sviker ungdomarna som Miljöpartiet tidigare stått upp för. Det blir tydligare dag för dag att valfriheten aldrig får tas för given. Den måste försvaras dagligen, på grund av att om Miljöpartiet hjälper Socialdemokraterna till makten kommer den att försvinna.

Besluten som fattades på Miljöpartiets kongress är förödande för oss unga som vill ha ett jobb att gå till. Arbetslinjen har gjort att fler människor har ett jobb, men det finns mycket kvar att göra. Alla människor som kan och vill ska ha ett jobb att gå till. Slopandet av arbetsgivaravgiften för oss unga, fler jobbskatteavdrag och att göra den första halvmiljonen man tjänar i livet skattefri är några av de förslag vi har för att jobben ska bli fler, inte färre.

Efter valet 2006 valde Sverige att byta väg från bidragslinjen till arbetslinjen. Istället för konstruktiva förslag om hur Sverige ska få fler jobb levererar Miljöpartiet direkt jobbskadliga förslag som friår, sänkt arbetstid och ”visioner” om medborgarlön. Det är omöjligt för Miljöpartiet att hävda att de har en arbetslinje när de snarare har en semesterlinje. Miljöpartiet har genom sin galna vänstersväng, som skulle få trafikpolisen att se rött, bevisat att de inte är redo att ta ansvar för Sveriges ungas framtid, och att de inte tycker att jobb är viktigare än semester.

Erik Bengtzboe