Debatt

Gör det lättare att utvisa EU-medborgare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

KDU: Ficktjuvar ska inte få utnyttja den fria rörligheten

Sara Skyttedal, KDU. (Foto: Felicia Lundqvist)

De senaste åren har vi sett en förändring i gatumiljön i de svenska storstäderna. En av dessa är ökningen av antalet fickstölder i Stockholm. För ett par år sedan låg fickstölderna i staden på en stabil nivå under 10 000 i antalet årligen. Men bara under de senaste åren har antalet fickstölder skjutit i höjden med en ökning på cirka 40 procent.

Denna utveckling får inte fortsätta. Det faktum att brottsligheten i stor utsträckning begås av fattiga EU-medborgare är en högst anmärkningsvärd faktor i sammanhanget. Enbart 15 procent av dem som polisen i Stockholm City griper för fickstölder har svenskt medborgarskap och närmare fyra av tio kommer från Rumänien.

Eftersom Rumänien är medlem i EU har landets medborgare rätt att fritt röra sig inom unionen. De skilda socioekonomiska förutsättningarna inom EU har, tillsammans med finanskrisen, skapat ett utrymme för större rörlighet till vårt land från ekonomiskt svagare länder. Det finns självklart de som önskar förbättra sin ekonomiska situation med hjälp av hederliga metoder, men den nya öppenheten utnyttjas också av kriminella element.

Tyvärr ser vi inte bara en ökande mängd stölder. Vi ser också en intensifiering av människohandeln från Rumänien. Det sker delvis för sexuella ändamål, men det finns också anledning att tro att vissa av de tiggare som befinner sig i gatumiljön inte får tillgodogöra sig allmosorna på egen hand. Dessa fattiga EU-medborgare utnyttjas av en organiserad brottslighet.

De öppna gränserna mellan EU-länder har inte bara bidragit till att det är lättare att söka jobb eller studier i andra europeiska länder utan har också inneburit att det blivit lättare för kriminella element att sprida sig. Straffen för tillgreppsbrott i Sverige jämfört med Rumänien ligger på helt skilda nivåer och det är således rationellt för kriminella organisationer och grupper att förlägga sin brottslighet till Sverige.

Den fria rörligheten inom EU är ett värde som vi unga kristdemokrater generellt vill värna. Men konsekvensen av att inte kunna stoppa brottsligheten är kostsam – både ekonomiskt och socialt. I dagsläget är det bara tillåtet att utvisa EU-medborgare om deras brottslighet utgör ett allvarligt hot mot grundläggande samhällsintressen. Detta vill vi ändra så att det blir möjligt att utvisa unionsmedborgare som begår fler typer av brott, exempelvis vålds- och sexualbrott samt stölder och bedrägerier. Vi bör också återinföra möjligheten att neka unionsmedborgare inträde i ett land om det fanns starka skäl att tro att personen försöker komma in i landet för att begå brott.

Vi behöver också söka lösningar för att minska splittringarna i unionen. Skillnaden i socioekonomisk utveckling utgör ett av grundproblemen som skapat dessa påfrestningar. Därför bör vi avskaffa regionstödet till de rika länderna i EU och istället satsa medlen på de fattiga regionerna. Det är så vi tar stegen mot en union som präglas av sammanhållning istället för splittring. Vi noterar den rumänska ambassadörens uppfattning att lösningen på problemet med ojämlikheter finns i förbättrade möjligheter i Rumänien och att ett närmare samarbete mellan svensk och rumänsk polis skulle vara gynnsamt för alla.

Det är dags att Sverige verkar för en förändring av direktivet om unionsmedborgares fria rörlighet. Vi behöver driva en politik som verkar för långsiktig ekonomisk  utveckling i EU, samtidigt som vi tar till pragmatiska lösningar för att omedelbart stoppa den gränsöverskridande brottsligheten. Dessa mål står inte i motsats till varandra.

Sara Skyttedal

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

EU

ÄMNEN I ARTIKELN

EU