ÅSIKT

”Jag accepterar inte ett tvåtredjedels-samhälle”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

REPLIK Cristina Husmark Pehrsson (m): Alla som har nedsatt arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden kommer att garanteras ersättning i 2,5 år

Maria Birgersson Hasselström frågar mig i en debattartikel i Aftonbladet om hon ”… förtjänar en plats på det uppdaterade fattighuset”.

Frågan är en smula spetsig. Jag vill därför i korthet förklara varför regeringen har genomfört förändringar i sjukförsäkringen från den 1 juli i år.

Till att börja med handlar det om att vi vill minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Swedbank presenterade nyligen en rapport med titeln ”Fördelningspolitik för alla – utom de fattigaste?” Där konstaterar man att de ekonomiska klyftorna har ökat påtagligt under de senaste 12 åren. Orsakerna är flera, men kanske allra viktigast är att hundratusentals människor har förtidspensionerats; i vissa fall med tvång.

Jag accepterar inte att den här utvecklingen mot ett tvåtredjedelssamhälle fortsätter. Därför har vi på socialdepartementet utarbetat ett omfattande åtgärdspaket för att ge människor stöd och hjälp i tid.

Regeringen har utsatts för kritik för att de fasta tidsgränser som nu införs leder till att personer som är sjuka hamnar utanför försäkringen. Det stämmer inte. Alla som har nedsatt arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden kommer att garanteras ersättning i 2,5 år. Därefter erbjuds man antingen permanent förtidspension eller aktiv samhällsnyttig sysselsättning.

Regeringen inför tidiga aktiva åtgärder.

Birgersson Hasselström pekar på att väntan på rehabilitering leder till utanförskap. Därför satsar vi 3,4 miljarder på en förstärkt företagshälsovård och en garanti för medicinsk rehabilitering, som ska sättas in inom tre månader. Rehabiliteringsgarantin riktar sig bland annat till personer som har drabbats av utmattningsdepression.

Slutligen vill jag förtydliga att jag själv inte har drabbats av utmattningsdepression, däremot av stressrelaterade besvär som krävde läkarvård. Den som önskar får naturligtvis göra sig lustig över mitt ordval i en intervju i DN. Det bjuder jag på.

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Socialförsäkringsminister