Debatt

Vargjakten är inget hot mot vargstammen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Svenska Jägareförbundet: Om ett par år är det naturligt att jaga varg

Redan innan jakten startade har man från bevarandesidan framfört orättvis kritik mot både jägarkåren och den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken. Men jakten har i huvudsak genomförts mycket bra och de som deltagit var väl organiserade.

Vargjakten har också föregåtts av både utredningar, forskningsrapporter och informationsmöten. Jakten är en konsekvens av det riksdagsbeslut som togs i oktober om att frysa vargstammen på 210 individer.

Att vargstammen inte hotas av jakten, understryker dessutom Olle Liberg på Grimsö Forskningsstation som rekommenderade en avskjutning ända upp till 41 vargar inför årets jakt. Jakten är därför ett klokt beslut för att öka acceptans för vargen och minska den frustration som människor känner som fått hela sin livssituation förändrad, vilket även bekräftats i den senaste rovdjursutredningen av Åke Pettersson.

Att fälla 27 av de cirka 250 vargarna är också samma proportion som gäller för björnjakten som vi långsikt haft sen 1943. Det uttag som nu gjorts hotar inte vargstammen på något sätt i Sverige och bygger på noggranna analyser gjorda av våra främsta rovdjursforskare. Sammantaget med alla andra stora rovdjurs så tillhör Sverige de länder som har mest rovdjur i Europa.

I Sverige är jakten ett stort intresse för de cirka 300 000 jägare som är ute och jagar i snitt 26 dagar per år. Den svenska jakten är mycket väl reglerad och de svenska jägarna är naturintresserade personer som känner stort ansvar för det vilda.

Inför nästa år kommer Jägareförbundet att tillsammans med Naturvårdsverket göra en utvärdering av årets jakt och se över vad som behöver förändras och förbättras. På ett par år sikt kommer det att vara lika naturligt att vi jagar varg som allt annat vilt.

Tyvärr är tonläget i debatten just nu onödigt högt vilket inte gynnar en framgångsrik förvaltning. Flera jägare har hotats alla tar inte hänsyn till att vi har ett riksdagsbeslut om att fälla ett fåtal djur.

Vi i Jägareförbundet debatterar gärna om jakt och rovdjurspolitik men låt oss föra den sakligt, konstruktivt och med respekt för varandras åsikter.

Torbjörn Lövbom

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimat & miljö

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimat & miljö