Nej till privat företagshälsa

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anders Örtenblad: Kundorienteringen är olycklig

Varje arbetstagare har anledning att fundera både en och två gånger innan den privata företagshälsovården anlitas. Arbetsgivarna vill ge sken av att de genom att erbjuda hälsovård månar om arbetstagarna, men de företag som driver företagshälsovård i privat regi har helt andra prioriteringar. Deras primära intresse är kunden. Men kunden är inte du, Svensson, utan din arbetsgivare.

Det finns givetvis tillfällen då arbetsgivarens och arbetstagarnas intressen är förenliga. Den dag intressena går isär är det dock ingen tvekan om vilken sida företagshälsan står på.

Previa, som på sin hemsida utger sig för att vara Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, utgör knappast något undantag. Själv gjorde jag misstaget att förlita mig på att de opartiskt skulle utreda den mobbning som jag anmälde att chefspersoner vid min dåvarande arbetsplats, högskolan i Halmstad, utsatte mig för.

Nu, sju månader efter min anmälan och fem månader efter att jag sa upp mig, pågår utredningen fortfarande. Personalchefen vid högskolan skyller Previa för de långa handläggningstiderna. Enligt vVD på Previa, Christer Zaar, kan de inte lämna ut information om ärendet utan tillåtelse från högskolan. Eller kunden, som Zaar uttrycker det.

Arbetsgivaren kan alltså i lugn och ro skylla på den privata företagshälsovården, som inte uttalar sig utan kundens medgivande.

Jag kan inte tvärsäkert säga att den långsamma processen var ett välregisserat taktiskt drag. En sak är dock helt säker – det finns anledning att vara misstänksam mot privat företagshälsovård.

Kundorienteringen av företagshälsovården är givetvis olycklig för alla parter. Ingen tjänar på att privata intressen hellre levererar vadhelst kunden efterfrågar än att bota sjuka organisationer.

Att företag av den här typen har en marknad för sina tvivelaktiga tjänster står nog ändå relativt klart för de flesta. Arbetsgivare som önskar göra sig av med obekväm personal kan alltid vända sig till den privata företagshälsovården.

Anders Örtenblad

Publicerad: